Sjukvård Region Norrbotten köpte in 300 toalettstöd till sina patienter. Men stöden togs ur bruk när det visade sig att de inte levde upp till säkerhetskraven.

När en patient sträckte sig efter toalettpappret brakade armstödet och personen föll handlöst till golvet. Hen klarade sig undan med blåmärken men hade i värsta fall kunnat dö eller få en allvarligt försämrad hälsa, enligt sjukvårdens anmälan.

Toalettstöden togs ur bruk redan 2015 men Läkemedelsverket fick en anmälan först i september i år. De funktionsodugliga armstöden ligger fortfarande i ett förråd, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.