Vård En påse blod i stället för åtta. Mindre blod behövs vid levertransplantationer efter nya rutiner som dessutom gör patienterna piggare.

Tidigare gavs extra blod i förebyggande syfte men forskning visar att en större mängd blod leder till fler komplikationer, längre sjukhusvistelse och risk för försämrad patientöverlevnad.

"Balansen i levern är väldigt skör och många faktorer kan rubba den, exempelvis när blodprodukter tillförs endast i förebyggande syfte" säger Karolinska Universitetssjukhusets Anna Januszkiewicz i ett pressmeddelande.

Med ny teknisk utrustning går det att bättre övervaka hur kroppen reagerar under operationen och anpassa blodtillförseln därefter. Karolinska Universitetssjukhuset inför nu nya rutiner som minskar blodbehovet.

I Sverige utförs levertransplantationer på Karolinska Universitetssjukhuset och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.