Brott Centrala torg, gator och promenadvägar i Stockholmsförorterna i Husby, Rinkeby och Tensta kommer att kamerabevakas av polisen under fem års tid, beslutar Länsstyrelsen i Stockholm.

Det begås många grova brott i områdena, konstaterar polisen. Polis och räddningstjänst har upprepade gånger attackerats och anmälare och vittnen till brott har hotats. Genom kameraövervakning ska brott förebyggas, förhindras och utredningar ska underlättas. Alternativa åtgärder har prövats, enligt polisen.

Behovet för övervakning överstiger integritetsintresset, anser Länsstyrelsen som samtidigt avslår polisens begäran om att övervakningen ska gälla tills vidare.