Ett beslut att 5 000 grundskolor i Delhi-området ska hållas stängda meddelades i onsdags, och fortsätter gälla. Samma sak gäller ytterligare många tusen skolor i omkringliggande delstater.

Luftföroreningarna i dessa delar av Indien brukar tillta kraftigt vid denna tiden på året, då avgaserna från miljoner fossildrivna fordon får sällskap av rök när bönder trots förbud bränner färdigskördade fält. Dessutom brukar vindarna avta.

Världshälsoorganisationen WHO har satt ett gränsvärde på 25 för de farliga partiklarna av typen PM2,5. I onsdags toppade värdet i Delhi över 1 000, enligt USA:s ambassads mätningar. På torsdagen var värdet kring 400.

Den indiska huvudstaden anses därmed slå grannen Kinas Peking som världens smutsigaste huvudstad.

I grannlandet Pakistan är det också illa, med PM2,5-halter på kring 300 i mångmiljonstaden Lahore

Restriktionerna för privatbilar i Delhi träder i kraft på måndag. Bilar får då, beroende på registreringsnummer, köras varannan dag. Det gäller bara bensin- och dieselfordon, inte bilar som går på el eller gas.