Med start i dag visar tecknaren Ulf Frödin sina satiriska teckningar på Station Tellungs i Stånga. Frödin är illustratör och politisk tecknare sedan 70-talet, som i över 15 år kommenterat dagspolitiken i bildform på Dagens Nyheters sidor. I Stånga ställer han ut till och med den 29 juli. (GT)