Författarna får priset för kvalificerat litterärt arbete. Arbetsstipendiet utlystes för första gången i våras och söktes av fler än 500 personer. Det kommer i framtiden att utlysas årligen.

Stiftelsen Natur och Kultur instiftades 1947 av bokförlaget med samma namn. Stiftelsen ska motverka totalitära idéer och statskick samt främja politisk och ekonomisk frihet.