Om de grundlagsskyddade skyldigheterna och rättigheterna råder en förbluffande okunnighet, inte minst från etablissemanget och bland våra folkvalda företrädare och politiker.
Ofta är det just kulturutövare inom de olika konstarterna och även journalister som tagit på sig rollen att både pröva och värna demokratin och yttrandefrihetsgrundlagarna.
Därför var det en vällovligt insats som gjordes av SVT:s Kulturnyheterna i torsdags kväll när de tog temperaturen på kulturpolitikerna i de regioner som blir först i landet att ta ansvar för den statliga kulturpolitiken och fördelningen av de statliga kulturbidragen, den så kallade "kulturportföljen".
*
Visst är det både upprörande och oprofessionellt när det visar sig att våra gotländska politiker visar sig så okunniga om våra grundlagar. Just nu är det mer än hälften av de folkvalda i kultur- och fritidsnämnden som hamnat i skottlinjen när det gäller yttrandefriheten.
Åtta av de 13 i nämnden som svarat på SVT:s enkät säger sig inte veta eller anser att man bör stoppa en offentligfinansierad utställning eller teaterföreställning om man anser det så befogat. I de uppföljande intervjuerna angavs exempelvis rasism eller trosfrågor som skäl.
Exempelvis rasistiska tillmälen är ju ett "politiskt korrekt" svar, men det är ju inte politikernas sak att bedöma dessa saker, det är naturligtvis domstolarna som ska göra detta. Annars hamnar vi i ett läge där godtycke råder.
Svaren skär genom partilinjerna. Två centerpartister och två socialdemokrater samt miljöpartisten anser att politikerna bör kunna stoppa ett kulturarrangemang. En moderat, en centerpartist och en socialdemokrat säger sig inte veta, och av de fem som anser att man inte ska lägga sig i den konstnärliga friheten finns två moderater, en centerpartist, en socialdemokrat samt vänsterpartiets ledamot.
*
Företrädare för kulturlivet på Gotland som intervjuas i programmet och som ansvarar inför sina styrelser gav raka och uttömmande svar varför det är så viktigt att värna den konstnärliga friheten, så gjorde också Kulturrådets ordförande.
Läs också kommentarerna och de kulturdebattartiklar som publiceras på "Insikt och åsikt" där även två företrädare för de nationella konstnärsorganisationerna uttalar sig.
Förhoppningsvis mynnar Kulturnyheternas enkät och den efterföljande debatten ut i ett bättre kulturklimat på Gotland. Nu gäller det för alla att läsa på, att ordförande Inger Harlevi vidgar debatten och inte minst det demokratiska inflytandet i nämnden, att ledamöterna fyller upp kunskapsluckorna så de kan medverka till en fri och meningsfull kulturpolitik.
Dessutom har politikerna ett nyinrättat kulturråd med stor profession att luta sig mot - utnyttja den möjligheten!