Årets bok i svensk historia, blev i nättidningen Historias omröstning i januari i år "Fraustadt 1706. Ett fält färgat i rött" av doktoranden Oskar Sjöström vid Stockholms universitet. Den handlar om hur Karl XII:s general Carl Gustaf Rehnskiöld övervann en betydligt starkare motståndare med sin taktik och en portion tur. Slagen vid Fraustadt 1706 stod mellan Rehnskiöld och en Sachsisk-rysk kår.
Boken är baserad på en mängd källor från Sverige och Tyskland. Bland de svenska källorna finns Visbyfödde dragonkornetten Joachim Mathiæ Lyth, och författaren låter Lyth komma till tals kontinuerligt genom hela boken. Valda avsnitt ur Lyths dagbok varvas med fakta hämtade från den stora mängd rapporter som skrevs under slagets gång.
Författaren skriver att "på ett märkligt men typiskt sätt har forskningen låtit sig påverkas av Rehnskiölds egen framställning av det historiska skeendet. I synnerhet är detta tydligt i den äldre historieskrivningens nationalromantiska framställningar ..." Det har han själv undvikit genom att granska dokument och handlingar från båda de kungliga kusinernas arkiv, det vill säga Karl XII av Sverige och August II, kung av Polen och kurfurste av Sachsen.

Trots att jag själv röstade på den bok som hamnade som nummer tre, Lars Ericsson "Wolkes 1658. Tåget över Bält", är jag beredd att säga att rätt bok vann. "Fraustadt 1706" är en välskriven och läsvärd historisk skildring.
"Tåget över Bält" är skriven av professorn i krigsvetenskap vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution och docent i militärhistoria. Den skildrar Sveriges krig mot Danmark 1658, vilket resulterade i att hela Östdanmark blev Sydsverige. Skånelanden, det vill säga Halland, Skåne, Blekinge med flera områden, kom att tillhöra Sverige.

Även denna bok är skriven med rikhaltiga källor som underlag. Wolke hanterar källorna på ett ypperligt sätt och har lyft historieskrivingen kring det mytomspunna kriget till en betydligt högre nivå än vad som var fallet tidigare. Wolke har liksom Sjöström förmågan att lyfta fram personerna bakom händelserna, utan att ge dessa för stor plats. Det ökar böckernas läsvärde på ett berömvärt sätt.
Det är ett intressant fenomen att det är böcker om krig som intresserar läsarna mest. Samma fenomen kan ses i Danmark.
Men i motsats till Sverige, där skildringar av slag då Sverige vunnit förkrossande segrar intresserar, kan man läsa i Historie-online att årets bok i Danmark blev Tom Buk Swientys bok "Slagtebænk Dybbøl. 18 april 1864 - Historien om ett slag".
Den handlar om Preussen-Österrikes krig mot Danmark 1864, då Danmark förlorade hela Schleswig-Holstein och Sönderjylland och därmed hela sin industrialiserade del.