Svenska vårdfastigheter har sedan tidigare etablerat sig på Gotland i och med byggnationen av vård- och omsorgsboendet på Terra Nova i Visby, vars 60 lägenheter kommer stå klara under 2017. Nu har de fått bygglov för ytterligare uppförande av bostäder för äldre. Det handlar om Adjutanten, två så kallade punkthus i sex våningar, på Allégatan i Visby. Bygget innebär att 68 enrums- och tvårumshyreslägenheter, så kallade trygghetsboenden, färdigställas under våren 2018. Begreppet trygghetsboenden innebär att ett fokus läggs på trygghet, tillgänglighet och social samvaro.

När Dan T Sehlberg, vd vid Svenska vårdfastigheter, får frågan om varför företaget satsar på äldreboenden på Gotland kommer svaret snabbt:

–  Gotland är en mycket intressant region och vi vill vara delaktiga i utvecklingen av ön! Dessutom vet vi att det råder ett stort behov av boenden för äldre, säger han.

Artikelbild

Dan T Sehlberg berättar vidare att Svenska vårdfastigheter inte bara bygger trygghetsboenden, vilka riktar sig i huvudsak till personer som är 65+, de bygger även seniorbostäder för 55+ samt vård- och omsorgsboenden för personer som behöver omvårdnad dygnet runt. Företaget är specialiserat på just ägande och byggnation av vård- och omsorgsfastigheter åt Sveriges kommuner och vårdbolag. Svenska vårdfastigheter äger även mark på Visborg där det finns möjlighet till att bygga ytterligare ett äldreboende. Ett bygge som enligt Dan T Sehlberg inte ligger allt för långt fram i tiden, kanske så snart som om två till tre år.

– Det finns ett glapp mellan att bo kvar hemma och att bo på ett vård- och omsorgsboende. Trygghetsboenden är en fin lösning där emellan, och ett bra sätt att se på hur man kan leva och bo som äldre, säger Dan T Sehlberg och hänvisar till betänkandet "Bo bra hela livet"  från Äldreboendedelegationen som överlämnades till regeringen 2008.

– Regeringen instiftade ett investeringsstöd i höstas för att få fart på byggandet eftersom det finns ett så pass stort behov i hela landet, säger Dan T Sehlberg.

Trygghetsboenden innebär bland annat krav på utökade gemensamhetsutrymmen, såsom aktivitetsrum och närvaro alla dagar i veckan av en så kallad boendevärd eller värdinna som, enligt Dan T Sehlberg, ska ha någon form av sjukvårdskunnande. Dessutom innehåller lägenheterna i Adjutanten trygghetslarm, modern teknik som exempelvis bredbandsuppkoppling samt en allmänt förhöjd tillgänglighet.

– Det innebär till exempel att lägenheterna är rullstolsanpassade, har större toaletter och att det inte finns några trösklar, förklarar Dan T Sehlberg.

Han beskriver utformningen av Adjutanten som att lägenheterna är "diskret anpassade" vilket betyder att bostäderna är praktiskt utformade så att hyresgästerna ska, i möjligaste mån, kunna bo kvar även om han eller hon blir dålig. Att det då ska finnas möjlighet att få hjälp, exempelvis via hemtjänsten, i sin lägenhet. Därför är det viktigt att lägenheterna är utformade så att de både är en god arbetsplats för hemtjänstpersonalen, men även smidiga och hemtrevliga för de boende.

När det gäller de kommande hyresrätterna på Adjuntanten har Svenska vårdfastigheter redan fått många förfrågningar.

– Är man intresserad ska man fort som ögat fylla i en intresseanmälan som finns på adjutanten.se.  Det blir lite först till kvarn som gäller och vi går på tid och datum när man fyllt i sin anmälan, säger Dan T Sehlberg och betonar att anmälan inte är bindande.

När det kommer till hyrorna så är de inte förhandlade ännu. Det ska ske med hyresgästföreningen, uppger Dan T Sehlberg. Han påpekar dock att byggnationen av Gotlands första trygghetsboende genomförs delvis i samarbete med Region Gotland, vilket gör att hyrorna kommer att kunna hållas nere.

– Regionen kommer att hyra allmänytorna och de bidrar även med visst stöd till bovärden eller värdinnan.

Lägenheterna har ritats av Visbyark AB och är ljusa och välplanerade. Varje lägenhet kommer att ha antingen uteplats eller balkong beroende på vilket våningsplan den är placerad på.

– Vi är väldigt nöjda med Adjutanten! Nära till Visby och ringmuren och med goda kommunikationsmöjligheter. Det här kommer att bli ett superboende, säger en påtagligt nöjd vd.