Det går bra för småföretagen, och särskilt de i Södermanland och Gotland. I Stockholm ser det inte lika ljust ut, visar LRF Konsults senaste lönsamhetsbarometer.

Enligt prognosen för helåret 2017 blir lönsamheten den högsta sedan 2012, med ett snitt på 21 procent av omsättningen. Bäst ser det ut att gå för Södermanland och Gotland (25,4 procent), medan Västerbotten och Norrbotten väntas få den största lönsamhetsförbättringen (från 18,4 procent till 22,9 procent). I båda regionerna har småföretagen kapat sina fasta kostnader, inte minst på personalsidan.

LÄS MER: Rankningen - därför ligger Gotland i bottenträsket

Förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin rankning över företagsklimatet i Sverige. Där hamnade Gotland på en föga smickrande plats 257. Svenskt Näringsliv och LRF Konsult mäter dock inte exakt samma företag. I LRF Konsults barometer, som följer närmare 10 000 småföretagare i landet, ingår företag med upp till 15 anställda.

Men oavsett hur företagsklimatet upplevs av företagarna själva så är det enligt LRF Konsults barometer inget fel på själva lönsamheten i företagen.

LÄS MER: De sågar rankningen: "Går bra för Gotland"

I Stockholmsregionen går det däremot trögt, med en väntad lönsamhet på 10 procent. Förklaringarna: Tuffare konkurrens och betydligt högre fasta kostnader.

LRF Konsult skriver i barometern att kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för expansion. De sjunkande personalkostnaderna kan kopplas till att småföretagarna har svårt att hitta personal med rätt kvalifikationer, vilket blir ett hinder för tillväxt.

Barometern följer utvecklingen bland närmare 10 000 småföretagare, med upp till 15 anställda.