Det var under 2013 som Transportstyrelsen genomförde en kontroll av företaget. Det tjänstemännen kontrollerade var om företaget skötte kör- och vilotider samt färdskrivare. Kontrollen visade bland annat att företaget under en månads tid gjorde en stor mängd överträdelser. För det skulle företaget betala 114 000 kronor i sanktionsavgift. Men företagsledningen menar att felet inte har gjorts av slarv eller medvetet. Det handlar i flera fall istället om en ny medarbetare som inte kände till hur man skulle göra och rapportera. Företaget överklagade Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. I somras beslutade rätten dock att gå på Transportstyrelsens linje. Beslutet har nu vunnit laga kraft och företaget måste betala 110 000 kronor.