Helagotland.se kunde för några veckor sedan redogöra för hur resandet med färjetrafiken minskat från måndag vecka 25 till måndag vecka 33. Då kopplade Mats Jansson, näringslivsstrateg med inriktning på besöksnäring på Region Gotland, det till den minskade kapaciteten med färjorna och han välkomnade en konkurrent i färjetrafiken.

– Finns konkurrerande trafik som fungerar ekonomiskt så är det värdefullt och välkommet, men det är ju någon som måste ta den risken, sa Mats Jansson då.

Nu har Tillväxtverket släppt sin statistik för antalet övernattningar under juni till augusti. I fjol ökade antalet övernattningar med hela 14,3 procent jämfört med 2015 – i år minskade antalet övernattningar med 2,6 procent. Om man ser till enbart de svenska övernattningarna minskade antalet övernattningar med 4,5 procent jämfört med 2016.

– Visst är den enkla slutsatsen att vi inte hade en konkurrerande transportör. Det behöver dock kollas mer på djupet och faktamässigt. Men visst kan det ha en påverkan att vi inte hade en konkurrerande trafik och samtidigt har inte vädret varit på topp, säger Carin Sjöberg, ordförande för Gotlands förenade besöksnäring.

Hon har hört positiva tongångar från hotellnäringen och tror att det är andra delar som tappat.

– Vad jag har hört har hotellen gått bra och det har varit campingarna som upplevt att de haft en sämre sommar, säger Carin Sjöberg.

Pigge Werkelin, som startade Gotlandsbåten, menar att den nya statistiken borde vara en given diskussionspunkt på Besöksnäringsdagen som hålls på den 11 oktober.

– Men jag är ganska säker på att ingen kommer att ta upp frågan då. Man blundar hela tiden för den här typen av frågor. Det är hela tiden en stor aktör som inte vill ta upp sådana frågor och då är det ingen annan som tar upp den heller. Vi borde verkligen ägna tid till att diskutera varför vi backar, säger Pigge Werkelin.

Han menar att det inte är konstigt att siffrorna går nedåt gällande antalet övernattningar.

– Om vi hade haft konkurrens i färjetrafiken, då hade vi haft samma uppgång som det varit på flyget. När färjetrafiken inte är konkurrensutsatt tappar vi även i utveckling, säger Pigge Werkelin.

Han säger att den gotländska besöksnäringen nu måste bestämma sig för vad den vill.

– Gotland måste bestämma sig för om man vill ha konkurrens eller inte, om vi vill hänga med i utvecklingen eller vara nöjda, säger Pigge Werkelin.