Det har under flera år krisat kring Inspiration Gotland och tidigare vd:ar som Sofia Wollman och Cecilia Österlind valde att hoppa av jobbet på grund av arbetssituationen. I slutet av förra året valde man att ta in Michael Enlund, näringslivsstrateg vid Region Gotland, som en tillfällig lösning på posten som vd för Inspiration Gotland och han skulle leda bolaget fram till sista juni.

Men nu väljer han att lämna posten – en månad tidigare än vad som var överenskommet.

– Michael har mycket att göra på jobbet som näringslivsstrateg och det är mycket att göra när vi nu går in i en ny fas när Inspiration Gotland ska in i regionstyrelseförvaltningen. Då tycker vi det är bra att under den här tiden ha någon annan som kan fokusera på verksamheten och personalen, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Michael Enlund återvänder nu till sin vanliga tjänst som näringslivsstrateg vid Region Gotland.

Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut att verksamheten kommer att lyftas in i regionstyrelseförvaltningen från och med sista december. Under tiden blir det Ola Mattsson, tidigare vice vd och platschef vid Gotlandsbåten, som blir ny tillförordnad vd för Inspiration Gotland.

– Han är kompetent och har fått ett tidsbegränsat uppdrag. Han kan en hel del av verksamheten, har bra koll på Region Gotland och våra satsningar. Det är ett bra namn, säger Björn Jansson.

Inspiration Gotland har dessutom gjort ytterligare en nyrekrytering. Julia Bendelin, vd för Oss reklambyrå, kommer framöver att arbeta halvtid som "projektledare för varumärket med särskilt fokus på kryssningsprojektet".

Helagotland.se har sökt Michael Enlund och Ola Mattsson för en kommentar.