Ekonomi

Nya företag på Gotland

Godis, turism, bioenergi, hotell, hälsa, nybakat bröd och honung. Här är listan över nyligen registrerade företag hos Bolagsverket.

Vibble Pizzeria Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Tuna Mengiser, Visby och Umit Turhan, Romakloster. Verksamheten är pizzeria och pizzabutik.

Prucha & Ström Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Ales Prucha, Stockholm och Robert Ted Casimir Ström, Dalhem. Verksamheten är import av livsmedel och drycker, främst i från "gamla" östländer.

Guldfylld har registrerats som enskild firma av Alf Gustav Allan Karlsson, Visby. Verksamheten är specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken av ädelmetall.

Gotlands Snickeri har registrerats som enskild firma av Joakim Lars Harald Olsson, Barlingbo. Företagets verksamhet består av tillverkning av inredningssnickerier, möbler och byggnadssnickerier. Ritnings och konstruktionsarbeten.

Varplöse Gård AB har registrerats. Styrelseledamot är Mats Nils Göran Runfeldt, Björke och styrelsesuppleant är Suzanne Elisabeth Barett, Björke. Bolaget skall bedriva jordbruksarbete, svinskötsel, uthyrning av jordbruksredskap, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

Rauk Air AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Sven-Olov Eriksson, Fårösund. Styrelseledamöter är Mats Helge Bäcker, Stockholm, Jan Olov Karlsson, Fårö, Kjell Arne Joachim Kuylenstierna, Stockholm och Lennart Hans Stux Thulin, Upplands Väsby. Styrelsesuppleanter är Karin Julia Martinsson, Stockholm och William Robert Ringbom, Visby. Bolaget ska äga och förvalta flygplan, bedriva uthyrning av flygtid med egna plan samt därmed förenlig verksamhet.

Godisbutiken Visby AB har registrerats. Styrelseledamot är Fredrik Johan Christer Nilsson, Visby och styrelsesuppleant är Amalia Pia Kristina Ericsson, Visby. Bolaget skall bedriva försäljning av konfektyr och därmed förenlig verksamhet.

Gute Kyltjänst AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Hans Erik Eugén Nilsén, Vibble och styrelsesuppleant är Emma Johanna Maria Schenck, Vibble. Företaget ska bedriva underhåll, reparation, akutservice och nyinstallation inom kyla/värme, bygg, vvs, el och fastighetsskötsel sektor samt konsulttjänster.

Gurras Bygg o Fastighetsservice har registrerats som enskild firma av Hans Gunnar Larsson, Visby. Verksamheten är ny-, om och tillbyggnad, renovering, byte fönster och dörrar, målning, tapetsering och fastighetsservice.

Alex Tjoa har registrerats som enskild firma av Alexandra So Tin Tjoa, Visby. Bolaget ska bedriva handel med designade produkter såsom glas, konstglas, keramik, konst, porslin och inredning för hem och lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet. Fotografisk verksamhet. Tillverkning och försäljning av mat och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.

Sol- och Vindenergi Gotland har registrerats som enskild firma av Rolf Johannes Wattskog, Visby. Verksamheten är försäljning och installation av solpaneler, solceller och värmepumpar.

Teltrac AB har registrerats. Styrelseledamot är Jan Åke Hägvall, Visby och styrelsesuppleant är Marie Ann Hägvall, Visby. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende telekommunikation samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom och värdepapper.

SweProd Express AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Emil Daun, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Henrik Jakob Alexander Svensson, Visby. Styrelseledamot är Ulf Sören Andersson, Visby. Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av huvudsakligen skyltar och instrumentpaneler för identifikation och märkning och därmed förenlig verksamhet.

Munck Munica AB har registrerats. Styrelseledamot och vice verkställande direktör är Karin Annika Persson Munck, Gammelgarn. Styrelsesuppleant och verkställande direktör är Thomas Christer Munck, Garmmelgarn. Aktiebolaget ska bedriva vård och behandling, psykoterapi samt konsultation inom dessa områden. Utbildning, kursverksamhet och handledning samt konsultation inom dessa områden. Kultur såsom, musik, foto och konsthantverk samt handel med kläder och accessoarer. Fritid och rekreation såsom återhämtande aktiviteter och därmed förenlig verksamhet.

Hotel & Resort Norderstrand AB har registrerats. Styrelseledamot, verkställande direktör och ordförande är Rolf Niklas Harlevi, Visby. Styrelseledamöter är Inger Elisabeth Harlevi Larsson, Visby och Mattias Jan Eric Thunholm, Visby. Styrelsesuppleanter är Eva Caroline Harlevi, Visby och Johannes Samuel Andreas Harlevi, Stockholm. Bolaget ska bedriva hotell-, restaurang- och konferensverksamhet, fastighetsskötsel, administrativ service, bokning och marknadsbearbetning samt annan härmed förenlig verksamhet.

Stall Tjutet handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Malte Sixten Steen, Hejdeby och Maud Helena Steen, Hejdeby. Verksamheten är uppfödning av travhästar till försäljning samt egna tävlingshästar.

Visby Analyser Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Susanne Madeleine Ansén, Tofta och Benny Arne Johannes Östman, Visby. Verksamheten är att analysera träckprov från djur, framförallt häst avseende maskförekomst eller inte. I förlängningen även hudskrap och hårprover från djur för att kolla ektoparasiter (ohyra). Riktat till djurägare direkt men även veterinärer. Viss försäljning av maskmedel efter behov.

Mickes hälsovägledning har registrerats som enskild firma av Mikael Peter Tommy Malmqvist, Tofta. Företaget ska bedriva försäljning av hälsotjänster såsom fysisk träning, mental träning, stresshantering, kostråd, massage, personlig utveckling och rehabilitering vid värk och motionsskador.

Fly Enterprises AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är John Björn Kim Borgman, Visby. Styrelseledamöter är Conny Villehad Ahlström, Visby och Daniel Bengt Ahlström, Visby. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för uthyrning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Falans hemtjänster AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Henric Ivan Sjöqvist, Roma. Styrelseledamot är Anna-Karin Maria Sjöqvist, Roma och styrelsesuppleant är Maria Josephine Sjöqvist, Roma. Föremålet bör bolagets verksamhet är att bedriva hemtjänstverksamhet samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

Drell AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Eva Charlotta Endrell, Stockholm. Styrelseledamöter är Emma Lydia Louise Endrell, Hägersten och Susanna Maria Lagersten, Stockholm. Bolaget ska bedriva rörelse i psykologisk konsultation i Stockholm och Visby, hyra ut lägenheter i fastighet i Visby, bedriva caféverksamhet på gården tillhörande denna fastighet sommartid och bedriva butik med textil och glass i uthuset med loppisdel.

Inavia Tech AB har registrerats. Styrelseledamot är Kent Göran Christer Olofsson, Visby och styrelsesuppleant är Tommy Robert Ringbom, Visby. Bolaget skall bedriva projektledning och rådgivning främst inom It, Gis men även för utställningar av skiftande slag och därmed förenlig verksamhet.

JKR Förvaltning AB har registrerats. Styrelseledamot är John Kjell Rasmus Gustavsson, Visby och styrelsesuppleant är Kjell Inge Gustavsson, Kräklingbo. Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva kapital- och fastighetsförvaltning, uthyrning och inhyrning av fastigheter och entreprenadmaskiner, markarbeten, samt därmed förenliga verksamheter.

Nors och Bäcks Gårdar AB har registrerats. Styrelseledamot är Maud Fredrika Elisabeth Fyrenius, Hall och styrelsesuppleant är Martin Elof Nilsson, Hall. Bolaget skall bedriva lantbruk, entreprenad inom lantbruk, turismverksamhet, vindkraft och kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.

MU Holding Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Ulf Ivar Nysell, Visby. Styrelseledamot är Nils Lennart Michael Nilsson, Visby och styrelsesuppleant är Bror Göran Sandgren, Visby. Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Boviken Restaurang AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Jan-Olof Peter Svensson, Fårösund. Styrelseledamot och ordförande är William Robert Ringbom, Visby. Styrelseledamöter är Marcus Mats Johan Larsson, Fårösund och Henrik Martin Ringbom Pettersson, Fleringe. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang- och cateringverksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Wibolaget Fjällturism AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Stig Lars Gustav Werkelin, Visby. Styrelseledamöter är Hans Michael Juniwik, Visby och Lars-Gunnar Verkelin, Visby. Bolaget skall driva projekt med anknytning till fjällturism, att äga och förvalta lös och fast egendom och att bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Nordic Watchmakers Group AB har registrerats. Styrelseledamot är Erik Andreas Wallén, Visby och styrelsesuppleant är Leo Lars Wessman, Lärbro. Bolaget ska utföra service och produktion av ur-produkter samt inköpa och sälja tekniskt material samt idka därmed förenlig verksamhet inom ovanstående.

RockEm har registrerats som enskild firma av Emma Karin Hällström, Visby. Verksamheten är konsulttjänster inom sociala medier och marknadsföring samt fotografering.

Bieriet AB har registrerats. Styrelseledamot är Karl Gustaf Anders Wallin, Stocksund och styrelsesuppleant är Inga-Lill Kristina Ekström Wallin, Stocksund. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva biodling med honungshantering och barnmedicinsk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Jockes Bilservice Route 140 har registrerats som enskild firma av Joakim Bertil Jacobsson, Klinte. Verksamheten är service och reparation av motorfordon och försäljning i butik med bensinmacksortiment.

Mattsson Gård AB har registrerats. Styrelseledamot är Roland Lennart Erik Mattsson, Näs och styrelsesuppleant är Eva-Pia Åsa Maria Mattsson, Näs. Bolaget skall bedriva lantbruk, mjölk och nötproduktion, växtodling, vindkraftselproduktion, lantbruksentreprenad, markanläggningsarbeten, fastighets och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Avena VVS AB har registrerats. Styrelseledamot är Anton Coldring, Tofta och styrelsesuppleant är Emma Kristina Warne, Tofta. Aktiebolaget verksamhet ska vara att utföra vvs-installationer och fastighetsservice för företag och privatpersoner jämte därmed förenlig verksamhet.

Kemb AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Kurt Roland Lillro, Lye. Styrelseledamöter är Ejla Maria Lillro, Lye, Maj Britt-Mari Lillro, Lye och Mattis Olof Roland Lillro, Lye. Aktiebolaget ska bedriva skoglig verksamhet.

King Edvards Farmartjänst har registrerats som enskild firma av Mats Edvard Boman, Lärbro. Företaget ska bedriva service till lantbruk genom uthyrning av arbetskraft.

B Wallentin Konsult AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Björn Fredrik Wallentin, Väskinde. Styrelsesuppleant är Catarina Anna Birgitta Wallentin, Väskinde. Företaget skall bedriva konsulttjänster inom försäljning, marknadsföring, organisation och ekonomi hos företag. Företaget skall även bedriva livsmedelsproduktion av ägg och grönsaker, livsmedelsförädling och försäljning av detsamma. Företaget skall även bedriva handel med värdepapper och likställd verksamhet.

Ekevikens Kiosk Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Britt-Marie Karlsdotter Östman, Hässelby, Laila Ulla Agneta Östman, Visby och Ronni John Nils Östman, Hässelby. Verksamheten är kiosk som kommer att sälja glass, läsk och godis. Öppet under sommaren.

Monroe Fashion & Interior har registrerats som enskild firma av Malin Anna Elisabet Samuelsson, Visby. Företaget ska bedriva internethandel och auktion med kläder, skor, smycken, nya och begagnade inredningsartiklar.

Farbror Fynd AB har registrerats. Styrelseledamot är Heléne Maria Engström Danielsson, Klintehamn och styrelsesuppleant är Lars Jonas Anders Danielsson, Klintehamn. Bolaget ska bedriva försäljning av möbler.

Till För Er AB har registrerats. Styrelseledamot är Leif Henrik Pettersson, Visby och styrelsesuppleant är Leif Christer Pettersson, Visby. Aktiebolaget ska bedriva närtransporter samt härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta fast egendom och värdepapper.

Stall Epos har registrerats som enskild firma av Bo-Åke Andersson, Visby. Verksamheten är travrörelse.

Autodent har registrerats som enskild firma av Sven Lars Olof Ahlner, Visby. Verksamheten är förmedling och handel med äldre fordon och delar. Service och reparationer av äldre fordon. Service och reparation av medicinsk teknisk utrustning, såsom tandläkarutrustning.

Pinnsveins Hund har registrerats som enskild firma av Maria Elisabeth Ringbom, Visby. Verksamheten är trim- och pälsvård, försäljning av färskfoder och hundartiklar samt uppfödning av svart Schnauzer.

Jsll Alltjänst har registrerats som enskild firma av Jonas Patrik Kenneth Lindqvist, Visby. Verksamheten är tjänster inom trädgård, målning samt reparation och service av trädgårdsmaskiner.

Visby Saluhall AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Josefine Sigrid Maria Jessen, Visby. Styrelseledamöter är Jens Mosgaard Jessen, Klintehamn och Peder Mosgaard Jessen, Klintehamn. Styrelsesuppleant är Simon Mosgaard Jessen, Visby. Företaget skall bedriva restaurang- och barverksamhet. Vidare ska företaget bedriva handel med livsmedel, catering samt därmed förenlig verksamhet.

Meow Entertainment AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Max Johan Tiilikainen, Visby. Styrelseledamöter är Gunnar Andreas Carnbro, Visby, Stefan Erik Axel Norén, Visby och Sören Joakim Sebastian Svensson, Visby. Styrelsesuppleant är Jon Povel Gulin, Halmstad. Verksamheten består i att utveckla, tillverka och sälja elektroniska spel. Bolaget driver projekt för lärande inom spelutveckling samt erbjuder konsulttjänster inom media.

Soul School Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Suvi Päivi Savolainen, Rute och styrelsesuppleant är Ville Samuli Savolainen, Rute. Bolaget ska bedriva ett bed and breakfast som erbjuder kurser i bland annat meditation och yoga samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Egil Falke har registrerats som enskild firma av Karl Gustav Egil Falke, Lerum. Verksamheten är konsultverksamhet inom ekonomi och internationell handel.

Rör-krille har registrerats som enskild firma av Christer Fredrik Gustav Cederqvist, Endre. Verksamheten är blästring samt coating av grenrör och andra motordelar.

När Stream AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Lars Johan Clas Pettersson, När. Styrelseledamöter är Rune Leif Gustav Hägg, När och Per-Erik Nils Ivarsson, När. Bolaget skall bedriva bevattning i närområdet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Starka Företag på Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Niclas Tore Johansson, Visby. Styrelsesuppleant och verkställande direktör är Ann Madeleine Johansson, Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda stöd och utveckling inom bland annat ledarskap, organisation och ekonomi. Bolaget ska även erbjuda tjänster inom personalvård och friskvårdssektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar.

Stenkyrka Affären AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Pär Mikael Erixon, Stenkyrka. Styrelsesuppleant är Lena Ingrid Margaret Larsson, Stenkyrka. Bolaget ska bedriva livsmedelsbutik och därmed förenlig verksamhet.

Café Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Petra Angelika Holm, Visby och styrelsesuppleant är Kjell Ronnie Holm, Visby. Bolaget skall bedriva café och därmed förenlig verksamhet.

AIISI AB har registrerats. Styrelseledamot, verkställande direktör och ordförande är Emil Daun, Visby. Styrelseledamot är Jenny Kristina Karolina Bergfoth, Sundbyberg och Tommy Karl Ture Daun, Visby. Verksamheten är skyltar och profilering samt därmed förenlig verksamhet.

Barnards Assistans AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Marguerite Ingela Barnard, Hangvar. Styrelseledamot är Pieter Hendrik Barnard, Hangvar och styrelsesuppleanter är Hilda Barnard, Hemse och Ottilia Barnard, Vibble. Företaget ska bedriva personlig assistans för personer med beslut enligt LSS och LASS.

Som förr fast bättre AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars Roger Kristian Bergvall, Klintehamn. Styrelsesuppleant och verkställande direktör är Fredrik Rune Mikael Melin, Hemse. Verksamheten är framförande och uthyrning av pa-system, högtalare och instrument inom musik och underhållning.

Morgonmums Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Adam Josef Lennart Ladebäck, Visby och Jonas Gustaf Olsson, Vibble. Verksamheten är catering av småbröd och fikabröd. Försäljning av reklamartiklar. Utförande av hushållsnära tjänster. Försäljning föreläsningar. Eventmarketing med arrangemang för företag och privatpersoner. Försäljning av tjänster och reklamförsäljning för föreningar avseende försäljning av sponsring från föreningen till företag. Budtransport.

a.stugtjänst har registrerats som enskild firma av Arne Ingemar Karlsson, Slite. Verksamheten är bevakning av stugor, trädgårdsarbete, mindre byggnadsarbete och bevakning av fuktskador.

Roma assistans har registrerats som enskild firma av Lilian Elisabet Båtelsson, Romakloster. Verksamheten är personlig assistans för barn och vuxna med funktionshinder/nedsättning.

Byggeriet Gotland har registrerats som enskild firma av Terje Ellef Kolsrud, Visby. Verksamheten är byggverksamhet, nybyggnad och ombyggnad samt projektledning.

Johannes Hörsne Alltjänst AB har registrerats. Styrelseledamot är Nils Robert Johannes Hörsne, Dalhem och styrelsesuppleant är Lisa Hermanna Kristina Hörsne, Dalhem. Bolaget ska bedriva försäljning och reparationer av trädgårds- och jordbruksmaskiner, försäljning av spabad, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Fjällhummern Hemavan AB har registrerats. Styrelseledamot är Benny Olof Hallgren, Romakloster och styrelsesuppleant är Carola Irene Hallgren, Slite. Bolaget ska bedriva turist- och destinationsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Naturfabriken AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars Henrik Jakobsson, Ekeby, styrelsesuppleant och verkställande direktör är Veronica Sofia Eklöf, Ekeby. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom trädgårdsdesign, trädgårdsskötsel och handel med trädgårdsprodukter. Bolaget ska även äga och förvalta aktier, andelar och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Lillåkre Present & Bröd i Barlingbo AB har registrerats. Styrelseledamot är Ingvor Signe Erika Albers Lindblad, Barlingbo och styrelsesuppleant är Nicklas Urban Lindblad, Barlingbo. Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av sylt, saft, marmelad, bakverk samt presentartiklar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

Trygga Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Karl Tomas Herman Mellin, Visby och styrelsesuppleant är Pernilla Ulla Maria Mellin, Visby. Bolagets verksamhet omfattar larminstallation, produktionsstöd och ledarskapsutveckling. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.

Gotlands Skorstensrenovering Visby AB har registrerats. Styrelseledamot är Pontus Jan Mikael Björkdahl, Endre och styrelsesuppleant är Katrin Solveig Margareta Björkdahl, Endre. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering av skorstenar, nyinstallation av skorstenar och kaminer samt övrig byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Österdahls Brygga Bar & Kök AB har registrerats. Styrelseledamot är Sven Anders Yngve Österdahl, Visby och styrelsesuppleant är Gunnar Sven Arne Jonason, Visby. Aktiebolaget ska bedriva restaurang, servering, catering och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta fast egendom och värdepapper.

Apoteket Visborg AB har registrerats. Styrelseledamot, verkställande direktör och ordförande är Anna Birgitta Christina Norrby, Västerhejde. Styrelseledamöter är Birgitta Maria Hjerthén, Lummelunda och Per Hilding Norrby, Västerhejde. Företaget ska bedriva apoteksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Kenna AB har registrerats. Styrelseledamot är Karl Kenneth Vessman, Fröjel och styrelsesuppleant är Yvonne Alice Marie Herlitz, Fröjel. Aktiebolaget ska bedriva, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Sangas förvaltnings AB har registrerats. Styrelseledamot är Bror Göran Sandgren, Visby och styrelsesuppleant är Elin Johanna Maria Sandgren, Vendelsö. Bolaget ska bedriva, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

L-ON Förvaltnings AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars-Olof Birger Norrby, Klintehamn och styrelsesuppleant är Hanna Maria Norrby, Visby. Bolaget ska bedriva, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Risa Förvaltning AB har registrerats. Styrelseledamot är Anna-Karin Maria Sjöqvist, Roma och styrelsesuppleant är Henric Ivan Sjöqvist, Roma. Verksamheten är förvaltning av värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Ebuz AB har registrerats. Styrelseledamot är Bror Erik Ingemar Pettersson, Stånga och styrelsesuppleant är Ulrika Maria Pettersson, Stånga. Bolaget ska bedriva verksamhet i butik med levande djur och djurtillbehör såsom foder och därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet såsom nybyggnad och renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Försäljning och renovering av fordon och därmed förenlig verksamhet.

SäljCoachen Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars Andreas Kullander, Vibble och styrelsesuppleant är Lars-Erik Gustaf Kullander, När. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation. Bolaget ska äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Biwe Holding AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars-Åke Pettersson, Visby. Styrelsesuppleant och verkställande direktör är Jan-Olof Hagberg, Visby. Bolaget ska bedriva redovisning och konsultationer inom ekonomi och affärsjuridik samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva handel med aktier, värdepapper och andra finansiella instrument samt äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.

Gute Konsult AB har registrerats. Styrelseledamot är Sören Mattias Ruthström, Väskinde och styrelsesuppleant är Madelaine Linnéa Maria Ruthström, Väskinde. Verksamheten är konsultation inom bygg, bygglovshandlingar, försäljning av prefab småhus samt förmedling av tomtmark.

Gotlands Lastväxlartransporter AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Stefan Gunnar Allan Löfqvist, Västerhejde. Styrelseledamot och ordförande är Leif Hans Håkan Samuelsson, Bro och styrelsesuppleant är Kerstin Birgitta Johansson, Bro. Föremålet för bolagets verksamhet är lastbilsåkeri och handel med skrot och därmed förenlig verksamhet.

Martall AB har registrerats. Styrelseledamot är Karl Gustav Egil Falke, Lerum och styrelsesuppleant är Juliana Helena Falke, Lerum. Aktiebolaget ska bedriva utveckling och handel med gotländska varor och intressen, t.ex möbler, hantverk, presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.

Nysses Förvaltning AB har registrerats. Styrelseledamot är Ulf Ivar Nysell, Visby och styrelsesuppleant är Nils Lennart Michael Nilsson, Visby. Aktiebolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Gomér Snickeri AB har registrerats. Styrelseledamot är Göran Per Johannes Gomér, Hejde och styrelsesuppleant är Lena Elisabet Gomér, Hejde. Företaget ska bedriva arkitektur, tillverkning- och handel av byggnads och inredningssnickerier och därmed förenlig verksamhet.

Design & hantverk Gotland Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Adéle Christa Poppe, Järna och Göran Bo Arne Stenström, Visby. Verksamheten är tillverkning och försäljning av eget och andras hantverk inom textil, trä och metall. Återförsäljare av grundmaterial för hantverk.

Marghla International Kommanditbolag har registrerats. Komplementär är Ghulam Hussain, Visby och kommanditdelägare är Carolina Helga Johansson, Visby. Verksamheten är restaurang.

Fatimax har registrerats som enskild firma av Ali Isman Hussein Suleiman, Visby. Verksamheten är taxirörelse.

KalkStensDesign Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Marie Cecilia Karlsson, Slite och styrelsesuppleant är Marion Pernilla Lövgren, Slite. Bolaget skall hugga, forma och slutbearbeta sten för byggnadsändamål och bedriva rörmokeri och försäljning av vvs-produkter och därmed förenlig verksamhet.

Forsvidenvind AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Berndt Gustav Röcklinger, Lärbro. Styrelseledamöter är Jens-Henrik Kloth, Othem och Jan-Erik Göran Lindgren, Visby. Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom vindkraftområdet samt äga och förvalta vindkraftverksamhet och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Motor Cycle Madness Aktiebolag har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Per Pontus Gustaf Cederquist, Hörsne. Styrelseledamot och ordförande är Per Robin Cederquist, Hörsne. Styrelseledamot är Daniel Torsten Cederquist, Hörsne. Aktiebolaget ska bedriva transporttjänster, åkeriverksamhet, anläggningsverksamhet, friskvårdsaktiviteter för människor, köpa och sälja motorcyklar och mc-delar, bygga motorcyklar, svets och smide och därmed likvärdig verksamhet.

Peppe´s Garage har registrerats som enskild firma av Peter Karl Olof Oliveskog, Visby. Verksamheten är konsult inom byggbranschen. Reparationer, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter. Allmän fastighetsservice. Bygg-, flytt- och dagligstädning. Fönsterputsning. Bil-, släpvagn samt husvagnsservice. Tillverkning och försäljning av friggebodar.

Jupiters Byggservice har registrerats som enskild firma av Tomas Göran Jupiter, Visby. Företaget skall bedriva underhåll och renovering av hus och hem.

Bengtsson Bygg har registrerats som enskild firma av Lars Per Bengtsson, Eksta. Verksamheten är nybyggnation och ombyggnation samt renoveringsarbeten inom byggbranschen.

Idmans apotek AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Lena Doris Marianne Idman, Visby. Styrelseledamot är Tomi Rasmus Juhanpoika Idman, Bagarmossen. Styrelsesuppleanter är Britt Marianne Idman, Bagarmossen och Helena Sonja Anna-Maria Idman, Johanneshov. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktier i bolag som bedriver apoteksverksamhet samt att, direkt eller indirekt, äga och förvalta övrig fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Vindinvest i Sverige AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Lars Ove Håkan Hansson, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Lars Magnus Karlbom, Visby. Styrelseledamöter är Michael Bengt Tommy Andersson, Gothem och Dag Melker Jakob Melkersson, Täby. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta vindkraftsanläggningar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Sajo Visby AB har registrerats. Styrelseledamot är Mona Marta H Johansson Sandgren, Visby. Styrelsesuppleanter är Nikki Karl Sandgren, Visby och Tim Jakob Sandgren, Visby. Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler för butiksändamål, behandlingar, utbildningar, utbildning och föreläsningar inom hälsa och skönhetsvård och därmed förenlig verksamhet.

Klintehamn Redovisning & Resebokningar AB har registrerats. Styrelseledamot är Marie Hoas, Sanda och styrelsesuppleant är Hanna Catrin Nygren, Slöinge. Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå och konsultverksamhet inom områdena redovisning, skattejuridik och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva turist- och bokningsservice samt arrangera och sammanställa resor som säljs via resebyråer eller direkt av researrangörer.

Gotland Active AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Per Aron Jobs Skoglund, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Ebba Héléne Viotti, Visby. Styrelseledamot är Thomas Bertil Wickman, Västerhejde. Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av aktiviteter, upplevelser och evenemang och därtill relaterade tjänster, eventaktiviteter för stora grupper och därmed förenlig verksamhet.

Klintsbrovik AB har registrerats. Styrelseledamot är Carina Elisabeth Maria Hammander, Fårö och styrelsesuppleant är Sofie Ingrid Olivia Kristiansson, Stockholm. Företaget ska förvalta fast och lös egendom med därtill hörande verksamhet.

Ratatosk har registrerats som enskild firma av Jan Christer Lundin, Väskinde. Verksamheten är import av sport och fiskeutrustning samt försäljning av fritidsartiklar via e-butik.

Café Slite har registrerats som enskild firma av Oscar Tommy Gottfrid Larsson, Gustavsberg. Verksamheten är café.

Simbrad har registrerats som enskild firma av Mikael Dan Anders Ekman, Klintehamn. Verksamheten är restaurang med catering och pub.

Pyzzel Gotland AB har registrerats. Styrelseledamot är Linda Maria Terese Kristiansson, Visby och styrelsesuppleant är Erik Jonny Werlemar, Visby. Bolaget ska tillverka och sälja varor av diverse hobbymaterial samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Fiket i Visby AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Pia-Lena Lusth, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Björn Erland Ljunggren, Visby. Styrelseledamöter är Rolf Torsten Eld, Visby och Louise Alva Maria Klingvall, Visby. Styrelsesuppleant är Eva Rut Elisabet Eld, Visby.

Leif Wictorén AB har registrerats. Styrelseledamot är Leif Bengt Håkan Wictorén, Lokrume och styrelsesuppleant är Hans Kjell Gustav Söderdahl, Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom turistindustrin, författarskap, handel med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Michael Nilsson Förvaltning AB har registrerats. Styrelseledamot är Nils Lennart Michael Nilsson, Visby och styrelsesuppleant är Ulf Ivar Nysell, Visby. Bolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Stenberg Invest AB har registrerats. Styrelseledamot är Per Anders Stenberg, Visby och styrelsesuppleant är Elisabeth Signe Birgitta Stenberg, Visby. Bolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

LRG Invest AB har registrerats. Styrelseledamot är Lars-Rune Hans Gardelin, Vall och styrelsesuppleant är Evert Olof Gezelius, Lärbro. Bolaget ska bedriva fastighets- och kapitalförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

A-G´s Stallfik Kommanditbolag har registrerats. Komplementär är Anna-Greta Vilhelmina Grund, Visby och kommanditdelägare är Cathrin Elisabeth Bonnevier, Slite. Verksamheten är café.

NaturligHälsa Visby har registrerats som enskild firma av Anette Sofie Palm, Visby. Verksamheten är att bedriva hälso- och friskvård.

Izdesign har registrerats som enskild firma av Kenny Roine Totte Grönberg, Hemse. Verksamheten är svetsarbeten ute hos kund som underentreprenör. Tillverkning av olika industriella delar i egen verkstad. Tillverkning och utveckling av designprodukter såsom heminredning, motorcyklar, trappor och grindar.

Furilden 1:35 AB har registrerats. Styrelseledamot är Erik Johan Olof Hellström, Visby och styrelsesuppleant är Anna-Karin Hellström, Visby. Bolaget ska äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.

Milton & Elving AB har registrerats. Styrelseledamot är Masood Secho, Klintehamn och styrelsesuppleant är Edris Secho, Klintehamn. Bolaget ska bedriva restaurang-, catering-, event- och serveringsverksamhet. Fastighetsförvaltning, IT-verksamhet, reklambyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Väg & Vatten Gotland Aktiebolag har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Karl Jonas Greger Karlsson, Hemse. Styrelseledamöter är Carl Johan Oskar Jürss, Fröjel, Anna Liselott Lindby, Hemse, Stefan Nils Eric Lindby, Hemse och Karl Mattias Nygren, Etelhem. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva markexploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, kapital- och värdepappersförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.

Klinik 7 AB har registrerats. Styrelseledamot är Karl Henrik Bergqvist, Visby och styrelsesuppleant är Lennart Mathias Björkholm, Lidingö. Bolaget ska bedriva tandhygieniska behandlingar och kosmetisk tandvård. Bolaget ska även bedriva fotoverksamhet, produktutveckling i form av inköp, design och försäljning inom fotoverksamheten samt därmed förenlig verksamhet.

Follingbo Trädgård AB har registrerats. Styrelseledamot är Leif Johan Patrik Roos, Endre och styrelsesuppleant är Elin Cecilia Roos, Endre. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva odling och försäljning av prydnads-, kruk-, och köksväxter på friland och i växthus samt försäljning av trädgårdstillbehör. Utföra trädgårdsplanering och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.

Hägg Vatten & Vind AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Inger Maria Ingeborg Hägg, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Bertil Oskar Anders Hägg, Hejde. Styrelsesuppleanter är Hanna Maria Beckström, Skarpnäck, Sara Helena Gothäll, Göteborg och Jakob Oskar Hägg, Göteborg. Verksamheten är lantbruk, skogsbruk, vindbruk, kapitalförvaltning, datakonsult och utbildningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Mijo Lantbruk AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Lars Mikael Hilmer Pettersson, Lau. Styrelseledamot är Jonas Ingemar Löfgren, Lau. Styrelsesuppleanter är Inger Elisabet Löfgren, Lau och Marita Elisabet Olofsson, Lau. Bolaget ska bedriva lantbruk, körslor inom lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.

Gotlands Ekonomitjänster AB har registrerats. Styrelseledamot är Rune Bo Gustaf Olofsson, Dalhem och styrelsesuppleant är Karin Margareta Ek Olofsson, Dalhem. Bolaget ska bedriva ekonomi- och redovisningstjänster såsom grundbokföring, moms och skatteredovisning. Bokslut, deklarationer, årsredovisningar, löneredovisning och fakturering.

Klintehamns Kläder AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Maria Elisabet Lavergren, Barlingbo. Styrelseledamot är Ulrika Johanna Maria Svanborg, Klintehamn och styrelsesuppleant är Lars Håkan Labbe Lavergren, Barlingbo. Verksamheten är butikshandel med kläder och accessoarer.

Fardhem Fastighetsbolag AB har registrerats. Styrelseledamot är Hans Anders Widmark, Fardhem. Styrelsesuppleant är Raili Maria Widmark Wande, Fardhem. Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av lokaler avsedda för näringsverksamhet respektive bostad.

Mojner Elservice Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Ann-Christin Hallbom, Boge och Sören Gustav Othberg, Boge. Verksamheten är el, underhåll och nyinstallation. Värme och vatteninstallation. Mindre byggverksamhet såsom reparationer och underhåll. Hästavel i mindre skala. Inköp och försäljning av material som är nödvändigt för verksamheten.

Power of Two Games Handelsbolag har registrerats. Bolagsmän är Robin Flodin, Visby och Teddy Christian Sjöström, Visby. Verksamheten är spelutveckling med huvudinriktning på att utveckla digitala spel till olika typer av konsoler och system.

Yttergrens Service har registrerats som enskild firma av Lars Roland Oskar Yttergren, Lokrume. Verksamheten är vvs-service, installationer och underhåll.

OMC industrimontage har registrerats som enskild firma av Ola Ingemar Adolf Malmros, Visby. Verksamheten är specialsvetsning, mekanik, industrimontering. Import av tillbehör till svetsindustrin så som svetstråd.

Mundos har registrerats som enskild firma av Lars Håkan Bodin, Roma. Verksamheten är projektering, anläggningsarbeten, grävning samt konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Odling, förädling samt försäljning av tryffelsvamp. Utbildning samt uppfödning av tryffelhundar och därmed förenlig verksamhet.

Kallarve Bygg & Allservice har registrerats som enskild firma av Hans Mårten Friman, Atlingbo. Verksamheten är byggnation såsom renoveringar, om och tillbyggnader, nybyggnation, Rotuppdrag. Serviceuppdrag på hus och i trädgård med mera. Reparation och nytillverkning av byggnadssnickerier.

Jessi J Service har registrerats som enskild firma av Jessi Elisabeth Jivbrant, Halla. Företaget ska bedriva städning av olika slag såsom flyttstäd, enkel/grovstäd, byggstäd, fönsterputs samt trädgårdsarbete. Rekond av bil/lastbil. Kakelmönster på färdig skiva och nagelmanikyr och design.

Töisabitens Salong har registrerats som enskild firma av Maria Katarina A Pettersson, Klintehamn. Verksamheten är frisörsalong.

Zeal Game Studio AB har registrerats. Styrelseledamot och verkställande direktör är Robin Flodin, Visby. Styrelseledamot och ordförande är Rasmus Per Åke Davidsson, Visby. Styrelseledamöter är Ted Ulrik Lindström, Visby och Fredrik Björn David Nilsson, Visby. Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av digitala spel. Bolaget skall också bedriva därmed förenlig verksamhet.

Cilla Byggkonsult AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Cecilia Maria Hagberg, Visby. Styrelseledamot är Carin Marie-Louise Hagberg, Klintehamn och styrelsesuppleant är Hans Olof Sollén, Visby. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg, miljö och djurhållning till företag inom den agrara sektorn. Bolaget ska även åta sig utrednings- och utbildningsuppdrag inom det agrara området.

Gotlands Vattencenter AB har registrerats. Styrelseledamot och ordförande är Claire Madeleine E André Särland, Visby. Styrelseledamöter är Nils Arne Lennart Larsson, Visby och Sune Claes-Göran Nilsson, Visby. Extern verkställande direktör är Anna Christina Sandell Skoggren, Klintehamn. Aktiebolaget ska bedriva vattenträning, kurser och utbildning samt uthyrning av lokaler och bassäng. Övrig friskvård. Tillverkning och försäljning av produkter relaterat och anknytande till verksamheten samt därmed förenlig verksamhet. Även värdepapper.

Essett Sweden Aktiebolag har registrerats. Styrelseledamot är Göte Tomas Henry Eriksson, Björke och styrelsesuppleant är Cenita Erika Elsa-Lill Hellgren, Björke. Föremålet för bolagets verksamhet är e-handel innefattande kontors och förbrukningsmaterial, leksaker samt datautrustning, konsultuppdrag och försäljning inom vindkraft, solenergi, bioenergi, ledbelysning, golvvärmesystem och förnyelsebar energi och därmed förenlig verksamhet.

 

Artiklar från tidningen Gotlands Näringsliv
Idag serveras: