Fårösunds Bergshantering Aktiebolag, har bildats med adress Kronhagsvägen 45 i Fårösund. Aktiebolagets verksamhet ska omfatta borrning (berg), avbaning, skutknackning, provtagning (mineral), schakt och transport samt bygg- och anläggningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska dessutom äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Clarence Thomas Nygren och Ethel Colejue Nygren.
F&B Investment AB, har bildats med adress Lönnvägen 4 i Visby. Bolaget ska bedriva restaurang, uthyrning av bangolf, tennis samt motorfordon, bedriva livsmedelsbutik, deli, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Per Henrik Lennart Svedjer, Johan Mikael Haikari, Fredrik Rauno Johannes Torppa och Rauno Kustaa Torppa.
JPGL Fastigheter AB, har bildats med adress Ölandsgatan 6 i Visby. Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Per Mikael Lundell och Glenn Mikael Kjörling.
Reines El & Larm AB, har bildats med adress Österhemsgatan 8 i Visby. Företaget ska bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Reine Mikael Wilhelm Löfdahl och Märta Maria Elisabeth Löfdahl.
Roma Kungsgård AB, har bildats med adress Larsarve 601 i Romakloster. Bolaget ska bedriva lantbruk med växtodling och energiproduktion samt djurskötsel och värdepappershantering. I styrelsen sitter Carl Åke Albert Ahlsten och Carina Barbro Liselott Karlsson.
Havsbastun Burgsvik Ek. för., har bildats med adress Hamnvägen 45 i Burgsvik. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uppföra och driva en havsbastu i Burgsviks hamn öppen för medlemmar och allmänheten. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja och förvalta bastuanläggningen samt bereder möjlighet för allmänheten att bruka anläggningen. I styrelsen sitter Sigr H Margaretha Ehrenborg Kviberg, Bernt Åke Erland Nilsson och Sven Göran Valter Särnholm.
World Ecological Forum Oy, Finland, Filial i Sverige har bildats med adress Snäckgärdsvägen 56 i Visby. Filialen ska bedriva managementkonsulting, reklam och marknadsföring, design och planering av motorbanor, evenemangsarrangemang samt därmed förenlig verksamhet. Alec Olli Arho Havrén är vd, Sari Anneli Arho Havrén vice vd och Christian Mattias Sandberg är delgivningsbar person.
AB Storungs Fartygsservice, har bildats med adress Smågårdevägen 8 i Gotlands Tofta. Bolaget ska bedriva fartygsservice samt annan därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Dan Josef Gustav Engström och Inga Astrid Gertrud Hallberg.
AOI Corporation, har bildats med adress Södervärnsgatan 48 i Visby. Verksamhet: sushibar-take out, delivery, restaurant. Viss butikverksamhet: försäljning av japanska produkter så som grönt te, tekannor, ekologisk mat med mera. Konsultverksamhet: event, kurser, information om japansk kultur, samt översättning och affärsförmedling mellan japanska och svenska företag. Rika Yamagata är innehavare.
Orditon Gertrud Jakobsson, har bildats med adress Donnersgatan 1 B i Klintehamn. Verksamhet: litterärt, musikaliskt och konstnärligt skapande samt produktion och utgivning. Gertrud Linda Birgitta Jakobsson är innehavare.
Brogas AB, har bildats med adress Bro Suderbys 427 i Visby. Bolaget ska producera och sälja biogas samt annan därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Anna Fanny Maria Samuelsson, Sven Magnus Ahlsten, Ilse Birgitta Hallgren och Jörgen Samuel Samuelsson.
Eva Bjersander AB, har bildats med adress Tage Cervinsgata 5 i Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är inköp och försäljning samt beredning av hudar och skinn, förädling av skinnprodukter samt utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Eva Elisabet Bjersander och Jan Tore Peter Bjersander.
Independent Studios Gotland AB, har bildats med adress Kustparksvägen 6 i Fårösund. Bolaget ska sälja tjänster samt bedriva uthyrning av studio- och produktionslokaler för företrädesvis film- och TV-produktioner jämte därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Jan Olof Lundgren, Lars Walther Holmgren, Il-Woo Jacob Jörgensen och Jens Paul Evert Munter.
Montessori Friskola Gotland AB, har bildats med adress Box 1274, 621 23 i Visby. Bolagets verksamhet är att driva förskola, skola och fritidshem samt härmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Tina Johanna Örnberg och Mona Carina Pripp.
PAVE Livs i Visby AB, har bildats med adress Söderväg 6 i Visby. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Patrik Engqvist och Karl Ove Kolmodin.
Boticke Mark & Fastighets AB, har bildats med adress Skarphällsgatan 13 i Visby. Bolaget ska bedriva exploatering av markområden samt äga och förvalta fastigheter. I styrelsen sitter Ulf Eric Sebastian Wrethagen, Evert Olof Gezelius och Patric Andreas Hederstedt.
Havdhems Bilservice Aktiebolag, har bildats med adress Box 54, 623 16 Havdhem. Bolaget ska bedriva reparation och service av personbilar och övriga fordon samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Mats Johan Erik Hansson, Lars Niklas Olof Boberg och Maria Theres Natalie Lickander.
Carl & Eldina Industriell Design CEID Handelsbolag, har bildats med adress Hamngatan 4 i Visby. Verksamhet: konsulttjänster inom produktutveckling, industridesign, grafisk design, 3d-modellering och visualisering, marknadsföring, fotografering samt utbildning. Carl Emanuel Meuller och Eldina Rovcanin är bolagsmän.
JoZo Café & salladsbar Handelsbolag, har bildats med adress Adelsgatan 32 i Visby. Företaget ska bedriva caférörelse med enklare matförsäljning samt viss souvenirförsäljning. Johan Karl Arne Hultman och Zoran Jovanovic är bolagsmän.
Silveråkern Aktiebolag, har bildats med adress Eke Härdarve 743 i Havdhem. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jordbruk, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Roger Per Johan Lundberg, Christina Elisabet Johansson, Bo Inge Nilsson och Karin Elisabeth Qviström.
Gammelgarn Ängmans Snickeri har bildats med adress Gammelgarn Ängmans 531 i Katthammarsvik. Företaget ska utföra byggnadsarbeten, snickeri, glasmästeri och inramningar. Birger Per Stefan Klingvall är innehavare.
Global Trading Gotland har bildats med adress Väte Magnuse 822 i Klintehamn. Verksamhet: förmedling och skötsel av djur. Susanne Maria Gyllenhammar är innehavare.
Gotlands Skorstensrenovering Kommanditbolag har bildats med adress Endre Bjärs 506 i Visby. Verksamhet: Renovering av skorstenar samt nyinstallation av skorstenar och kaminer, och därmed förenlig verksamhet. Pontus Jan Mikael Björkdahl är komplementär och Katrin Solveig Margareta Björkdahl kommanditdelägare.
Britse Mårten har bildats med adress Fröjelgatan 15 i Visby. Företaget ska bedriva artistisk verksamhet. Johan Mårten Britse är innehavare.
Sentaku har bildats med adress Tingstäde Nystugu 923 i Tingstäde. Företaget ska bedriva handel med hantverksprodukter, kläder och inredning via Internetbutik. Jenny Maria Therése Stråle är innehavare.
AB Lasse Ahlqvists Fastighetsförvaltning har bildats med adress Lothargatan 5 A i Visby. Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt bedriva härmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Lasse Hugo Ahlqvist och Lars Johan Ahlqvist.
Gotlands Filmfond AB (svb) har bildats med adress c/o Gotlands kommun, Ledningskontoret i Visby. Bolaget ska bedriva följande verksamhet: att investera i svensk och utländs spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till bolagets ägare, men skall vara över tiden ekonomiskt hållbar. I styrelsen sitter Lars Gustaf Fredrik Danielson, Rolf Eric Larsson, Lars Åke Gustaf Lundström, Annamari Inkeri Thorell, Lars Anders Weiss, Carl Göran Fredrik Gyllenkrok och Ingrid Maria Rudefors. Bo Erik Rehnberg är extern vd.
TL Event & Management i Visby AB, har bildats med adress Södra Kyrkogatan 7 i Visby. Bolaget ska bedriva affärsutveckling, managementkonsulttjänster inom event- och restaurangbranschen, äga och förvalta lös egenom samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Mats Tobias Larsson och Lisbeth Marianne Larsson.
Abinito, har bildats med adress Tjelvarvägen 19 i Visby. Företaget ska bedriva restaurangverksamhet. Cathrin Elisabeth Bonnevier är innehavare.
Maria Gutebring, har bildats med adress Sanda Kovik 810 i Klintehamn. Verksamhet: Webbdesign, göra hemsidor, foto, bildbehandling samt grafisk formgivning av trycksaker, såsom böcker, broschyrer, visitkort, annonser och skyltar. Ingrid Maria Elisabeth Gutebring är innehavare.
Titti och Lottas TITTA IN Handelsbolag, har bildats med adress Norrvangevägen 3 i Lärbro. Verksamhet: försäljning av gammalt och nytt såsom kläder, porslin, lampor, hantverk. Dagny Eva-Lotta Jakobsson och Titti Monica Carola Nukarinen är bolagsmän.
Pernilla Jansdotter Kommanditbolag, har bildats med adress Haqvin Spegelgatan 6 i Visby. Företaget ska bedriva utbildning inom fastighetsmäklarbranschen. Pernilla Sofie Jansdotter Munthe är komplementär och Britt-Marie Andersson och Jan Erik Andersson kommanditdelägare.
Hymer AB, har bildats med adress c/o Gesslan AB, Box 1055 i Visby. Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Bengt Göran Örtbrant och Anna Birgitta Örtbrant.
Mojje Musik AB, har bildats med adress Vibble Melodislingan 6 i Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är musikproduktion, artistverksamhet och nöjesproduktion samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Morgan Jimmy Johansson och Enar Tony Johansson.
Suderhälsan HVB AB, har bildats med adress Hamra Suders 197, Burgsvik. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hem för vård och boende, gällande ungdomar med psykosociala problem som på grund av missbruk, relationsstörning och/eller kriminalitet är beroende av vård på behandlingshem samt familjer med omsorgssvikt, missbruk, psykosocial problematik, kommunikationssvårigheter och relationsstörningar hos vårdnadshavarna samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot och ordförande är Lars Birger Siggelin. Övriga styrelseledamöter är Jan Michael Bergvall, Karl Göran Jakob Munkhammar och Lars Mårten Gunnar Pettersson.
Wisby Tanker Trading AB, har bildats med adress box 1104, Visby. Bolaget ska bedriva rederirörelse samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot och ordförande är Ann-Marie Åström. Övriga styrelseledamöter är Sten Olof Jonas Engström, Nils Ulf Christoffer Hobro och Hans Johan Markström. Extern firmatecknare är Håkan Arne Johansson.
Bostadsrättsföreningen Pilängen, har bildats med adress Pilängsgatan 19 A-B i Visby. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. I styrelsen sitter Ralf Tony Curt Gradert, Åsa Veronica Holmberg, Ulf Peter Fredrik Klasson, Thomas Gunnar Lundgren och Charlotte Ulrika Westberg.
Emils hovslageri och smide, har bildats med adress Halor 142 Rone, Hemse. Firman ska bedriva hovslageri, sko hästar och smide. Innehavare är Emil Knut Robert Karlsson.
Firma Marianne Persén, har bildats med adress Hangvar Prästgården 427, Lärbro. Firmans verksamhet är industrifastighet, uthyrning av lokaler och förråd, fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet. Innehavare är Britt Marianne Persén.
Voco, har bildats med adress Lummelundsväg 3D, Visby. Firman ska bedriva verksamhet inom design, produktion och försäljning av konfektion, accessoarer, böcker, tidskrifter, design- och inredningsprodukter, events samt bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Innehavare är Alf Uno von Corswant.

Hajdeby Gård, har bildats med adress c/o Röcklinger, Infanterigatan 27 i Solna. Verksamhet: Bed and Breakfast, enkel kioskrörelse med kaffeservering och turistinformation. Britt-Inger Röcklinger är innehavare och John Anders Röcklinger prokurist.
Herman Andersson Bygg, har bildats med adress Öja Olovs 205 i Burgsvik. Verksamhet: byggverksamhet, montage, snickerier. Alf Herman Andersson är innehavare.
Tonys Plåt, har bildats med adress Storakällstäde 3603 i Lärbro. Verksamhet: tillverkning, montering av byggplåt till småhus och större fastigheter. Lars Tony Gynning är innehavare.
Gotlands Transport och Entreprenad AB, har bildats med adress Box 1135, 621 22 Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla och utföra transportuppdrag samt entreprenader inom mark och anläggning för Gotlands Åkericentral AB och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Leif Hans Håkan Samuelsson, Per Anders Jörgen Dahlgren, Ola Ronny Johansson, Ola Hans Erik Larsson, Conny Oskar Ljunggren, Ulf Rune Hultgren och Christian Daniel Herman Wallin.
KMCAS i Visby AB, har bildats med adress Box 1090, 621 21 i Visby. Bolaget ska tillhandahålla barnfamiljstjänster inom barnpassning, städning, mat och personlig coach för familjer och grupper, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Susanne Inger Helén Nilsson och Jan Anders Nordlander.
Lasta Gotland AB, har bildats med adress Själsövägen 57 i Visby. Verksamhet: försäljning och montering av inredning i transportbilar samt släp och elinstallationer i bil. I styrelsen sitter John Patrik Kalmén och Anna Martina Elisabet Kalmén.
Rosebud Capital AB, har bildats med adress c/o Österlin, Storgatan 59 i Slite. Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Per Gerhard Österlin och Gun Rigmor Franziska Kinnbom.
Snickar’n Patrik Kalmén AB, har bildats med adress Själsövägen 57 i Visby. Verksamhet: byggnation av hus, renovering och till- och ombyggnation. I styrelsen sitter John Patrik Kalmén och Anna Martina Elisabet Kalmén.
DeeM:s, har bildats med adress Halla Hallagårde 222 i Romakloster. Verksamhet: klövvård, ladugårdstvätt, fåruppfödning. Daniel Tobias Malmqvist är innehavare.
Ekströms Bygg & Anläggning, har bildats med adress Etelhem Annex 444 i Stånga. Verksamhet: arbetsledning inom bygg och anläggning. Kurt Arne Olof Ekström är innehavare.
Freddas däck & recond, har bildats med adress c/o Fredrik Söderström, Sionvägen i Visby. Verksamhet: däckservice. Fredrik Helge Bertil Söderström är innehavare.
Gotlands Barnvagnsmuseum, har bildats med adress Stenkumla Martille 909 i Visby. Verksamhet: museum med inriktning mot 1900-talets barnvagnshistoria. Inköp och renovering av äldre barnvagnar. Kringutrustning i form av barnvagnsleksaker, dockor, barnkläder samt därmed förenlig verksamhet. Sig-Britt Anette Fogelström är innehavare.
Gute Hundmat, har bildats med adress c/o Rudin, Signalgatan 4a i Visby. Verksamhet: försäljning av hundfoder och tillbehör till privatpersoner. Pernilla Alexandra Rudin är innehavare.
GuteAllservice, har bildats med adress Othem Barshage 704 i Slite. Verksamhet: hantverk, reparationer, företagsassistans inom bygg- och fordonsbranschen. Stefan Anders Sören Larsson är innehavare.
Hejde Lantbruksservice, har bildats med adress Hejde Stenstugu 163 i Klintehamn. Företaget ska bedriva tjänster inom lantbruk och skog. Sven Olof Kristoffer Johansson är innehavare.
Gotlandsdelikatesser Handelsbolag, har bildats med adress c/o Ludwig Balassa, Väskinde Kaungs 519 i Visby. Handelsbolaget ska producera och sälja kanderade mandlar, solrosfrön, cashewnötter, hasselnötter, örtrostade cashewnötter, salta mandlar, olika sorters pesto såsom mandelpesto och ramslökspesto. Även producera och sälja olika sorters sylt såsom salmbär, hallon och jordgubbar, senap och dressingar. Ludwig Simon Balassa och Arla Linda Helena Löthberg är bolagsmän.
Handelsbolaget Emilias hundservice, har bildats med adress c/o Bäärnhielm, Vall barnmorsketomten 402 i Visby. Bolaget ska stödja hundägare med utbildning, logering, rastning och hundvård och genomföra hundrelaterade uppdrag, samt försäljning och uthyrning av hundrelaterat material. Anna Karin Emilia Bäärnhielm och Eva Maria Ansofi Bäärnhielm är bolagsmän.
Jaan Niitsoo Förvaltning AB, har bildats med adress Kryddgränd 3 i Visby. Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling, förvaltning av och handel med värdepapper samt förvaltning av övrig fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Jan Niitsoo och Meta Widestedt.
OPP Owner AB, har bildats med adress Box 3043, 621 11 Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt och indirekt sälja, installera och i förekommande fall driva vindkraftverk samt producera och sälja el från vindkraftverk och solceller. I styrelsen sitter Nils Jonas Mårtensson, Ulf Barkman, Hans-Eric Birger Brinkborg, Sven Göran Birger Bylund, Ulf Karl Harald Gustafsson och Jan Gustaf Peter Leuhusen. Lars Jonas Dahlström är extern vd.
Peters Last o Schakt AB, har bildats med adress Fårö Lauter 2717 på Fårö. Bolaget ska bedriva last och schakt inom markarbeten, kapitalplacering samt annan därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Stig Peter Gustav Larsson och Ann-Catrin Marinette Larsson.
Varvet Herrvik AB, har bildats med adress c/o Nordström, Rodarve 917 Östergarn i Katthammarsvik. Bolaget ska bedriva båtvarv samt verkstad för alla typer av tyngre fordon såsom jordbruksmaskiner och entreprenadmaskiner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Kenneth Georg Walter Broscheit, Tommy Edvard Nordström och Kenneth Andreas Håkan Pålsson.
5B Sverige AB, har bildats med adress Södra Kyrkogata 5B i Visby. Bolaget ska bedriva en livsstilsinspirerad mötesplats med logi, butik, café, utbildning och friskvård samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Simon Jorge Hendeberg, Nikola Leijon och Lars Daniel Heilborn.
Kerberos kennel, har bildats med adress Hemse Smiss 230 i Hemse. Företaget ska bedriva kenneluppfödning av amerikansk bulldog, försäljning och tävling/träning av hundar. Karin Jenny Cederqvist är innehavare.
Lingdén Kommunikation har bildats med adress Blockgränd 7 i Visby. Företaget erbjuder konsulttjänster inom PR, information och kommunikation till företag, myndigheter och övriga organisationer som tex byråer. Anna Christina Ekedahl Lingdén är innehavare.
Majta Creation har bildats med adress Stenkyrka Licknatte 339 i Tingstäde. Verksamhet: reklam, fotograf, fest- och bröllpskoordinator, porträttfoto, familjefoto, reklamfoto, webdesign, projektledare. Lena Gunilla Majta Ahlstedt är innehavare.
Rosor o Lavendel har bildats med adress Toftavägen 127 i Visby. Företaget ska bedriva försäljning av naturkosmetika, samt helkropp- och ansiktsbehandling samt därmed förenlig verksamhet. Jens Håkan Eneqvist är innehavare.
Sojac har bildats med adress Tvätterskegatan 2 i Visby. Verksamhet: tillverkning och försäljning av handledsplånböcker för förvaring av nycklar, pengar, kreditkort m.m. då man är på gymmet, krogen, bussen, resan. Cecilia Anna Margareta Hagvall är innehavare.
TBDyno har bildats med adress Martebo Medebys 617 i Tingstäde. Verksamhet: motorsport, modifiering av tävlings/entusiastfordon. Tony Arne Breiler är innehavare.
Textilkonsult Sara Hultsten har bildats med adress Gotenhofsgatan 18 i Visby. Verksamhet: tillverkningstjänster och konsultverksamhet inom textilbranschen samt antikvarisk verksamhet med inriktning mot textila föremål. Sara Karolina Hultsten är innehavare.
Vatring bygg har bildats med adress österbyvägen 5 i Slite. Företaget ska bedriva byggnadsverksamhet. Emil Karl Axel Johansson är innehavare.
Agge Fastigheter i Visby AB har bildats med adress Romagatan 3 i Visby. Bolaget ska bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter, lös egendom och värdepapper jämte därmed förenliga verksamheter. Styrelseledamot är Per Agge Fridolf Ahlin och Jonas Agge Ahlin är suppleant.
Bernt Björkqvist Förvaltning AB har bildats med adress Värnhemsgatan 15 i Visby. Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, förvaltning av och handel med värdepapper samt förvaltning av övrig fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot är Bernt Inge Torgny Björkqvist och suppleant Britt Marie Björkqvist.
MaTeLaNi Aktiebolag har bildats med adress Endreväg 36 i Visby. Bolaget skall bedriva restaurang och café samt annan därmed förenlig verksamhet. Nina Elisabeth Tjernby är styrelseledamot och ordförande, Lars Åke Forsgren är styrelseledamot och Björn Mattias Karlsson suppleant.
Micael Danielsson i Visby AB har bildats med adress Stenkumlaväg 2 i Visby. Bolaget skall bedriva bensinstation, försäljning av drivmedel, smörjmedel, biltillbehör, tobak, kiosk och livsvaror, biltvätt, släp- och biluthyrning samt därmed förenlig verksamhet. Per Micael Danielsson är styrelseledamot och Sandra Anita Danielsson suppleant.
Vinum AB har bildats med adress c/o Göran Örtbrant, Kinbergs plats 7 i Visby. Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Styrelseledamot är Bengt Göran Örtbrant och Anna Birgitta Örtbrant är suppleant.
MinFina Gotland har bildats med adress Vibble Tvinnaregatan 68 i Visby. Firman ska bedriva webbutik med fokus på försäljning av presentartiklar. Innehavare är A Caroline M T Jacobsson.
Devallius & Partners Handelsbolag har bildats med adress Sanda Lekarve 732 i Klintehamn. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och erbjuda tjänster inom området marknadsföring och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Bolagsmän är Maria Cecilia Devallius och Per Jonas Devallius.
Kropp & själ på Gotland Handelsbolag har bildats med adress Ingvards Träkumla 133 i Visby. Bolaget ska bedriva fastighetsuthyrning, kursverksamhet i personlig utveckling och dans. Bolagsmän är Ruth Jeanette Katinka Kundler och Helena Kristina Ljung Kedja.
Visby Bobutik AB har bildats med adress Box 1122, 621 22 Visby. Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Bernt Inge Torgny Björkqvist och Britt Marie Björkqvist.
Österudd och Näs Annex AB har bildats med adress Box 3043, 621 11 Visby. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, driva och förvalta vindkraftsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Lars Jonas Dahlström och Sven Göran Birger Bylund.
Dan Kristiansson Rör har bildats med adress Levide Tummelbos 916 i Hemse. Företaget ska utföra rörinstallationer och bedriva därtill hörande verksamhet. Dan Olof Kristiansson är innehavare.
dSongs har bildats med adress Fole Lilla Ryftes 530 i Visby. Företaget ska komponera och producera musik och ringsignaler, äga och förvalta fast och lös egendom såsom värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Jan Lars Dekenno är innehavare.
Ericas style har bildats med adress Björkebos Follingbo i Visby. Verksamhet: frisörsalong. Erica Maria Wedin är innehavare.
Eva Hanbergs hemtjänst har bildats med adress Boge Laxare 283 i Slite. Verksamhet: hemtjänst, städning, omvårdnad av äldre, handikappade och dementa, ledsagning samt tilläggstjänster såsom fönsterputsning, bakning, handel, snöskottning och trädgårdsarbete. Eva Mariann Hanberg är innehavare.
Kvie Fisk & Skaldjur har bildats med adress Hangvar Kvie 624 i Lärbro. Verksamhet: ambulerande försäljning av fisk, skal- och blötdjursprodukter. Tomas Arne Olof Lerberg är innehavare.
Södra Murgatans B&B har bildats med adress Södra Murgatan 10 i Visby. Verksamhet: uthyrning av rum samt frukost för resande. Marika Birgitta Birgersson är innehavare.
Gutecrete Ltd UK Filial har bildats med adress Ganthem Annex 528 i Romakloster. Filialen ska bedriva byggnasverksamhet samt entreprenader inom byggnadssektorn samt härmed förenlig verksamhet. Marcus Edgar Johansson är vd.
Äventyrspedagogerna Gotland Handelsbolag har bildats med adress Burs Anges 214 i Stånga. Verksamhet: gruppstärkande aktiviteter för skolor, företag och privatpersoner. Mats Olof Hallin och Olof Gunnar Holgersson är bolagsmän.
BoPe AB har bildats med adress Väskinde Knuts 445 i Visby. Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av fordon, företrädesvis gokart, bilar och motorcyklar, och därtill hörande aktiviteter, samt tillhandahålla utbildningar och konsulttjänster inom nämnda områden. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Per Kåre Carlsson, Bo Bertil Gustafsson, Maria Carolina Carlsson och Anna Karin Norrby Gustafsson.
Kirmo Entreprenad AB har bildats med adress Halla Unsarve 806 i Romakloster. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad, service och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet samt även äga och förvalta fast egendom. I styrelsen sitter Lars Erik Gustaf Kirmo och Solveig Anette Kirmo.
Privacc AB har bildats med adress Visbyvägen 8 i Romakloster. Bolaget ska bedriva korttidsuthyrningsverksamhet avseende bostäder i Sverige samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Pan Jonsson och Timo Roivas.
Stockhaus Investments AB har bildats med adress Eskelhem Unghanse 354 i Gotlands Tofta. Bolaget ska bedriva handel med kläder och utföra arbeten inom bil-, båt- och byggservice samt handla med och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Karl-Arne Mathias Stockhaus och Lena Margaretha Stockhaus.
artig har bildats med adress Talluddskviar 22 E i Visby. Verksamhet: bokföring, revision i form av assistent samt ekonomikonsultation. Åsa Catrin Lindberg är innehavare.
Datateam Gotland har bildats med adress Söderväg 12 i Visby. Verksamhet: butikshandel och service av persondatorer och mobil elektronik. Göte Olof Stengård är innehavare.
Små Ting Gotland har bildats med adress Vitsippsvägen 16 i Visby. Företaget ska bedriva handel med tovade produkter för hem och trädgård, för dekoration och inredning. Anna Maria Annerud är innehavare.
Fårö Event och Service handelsbolag har bildats med adress Sudergarda 1606 på Fårö. Verksamhet: olika sorters arrangemang (event) och byggservice. Patrick Karl Gustav Karlsson och Per-Jan Rolf Sandy Karlsson är bolagsmän.
Sjögrens Allfix Handelsbolag har bildats med adress Follingboväg 15 i Visby. Verksamhet: tillverkning, byggverksamhet. Barbro Elisabet Sjögren och Bengt Arne Sjögren är bolagsmän.
AB Gotland Uppdrag har bildats med adress c/o ABF, 621 65 i Visby. Bolaget ska bedriva uppdragsutbildningar samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Maria Linnéa Björkman, Sonja Margareta Landin, Anders Johan Eric Hördin och Göran Alvar Strandberg.
Ehab.Ali AB har bildats med adress Stångagatan 14 i Visby. Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt konsultationer inom ekonomi och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Ehab Mohammed Ali och Jenny Elenor Gahnström.
Hair & face Gotland AB har bildats med adress Adelsgatan 35 i Visby. Bolaget ska bedriva dam- och herrfrisering, försäljning av hårvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Nancy Yussef och Feryal Yussef.
Linden i Tjust AB har bildats med adress c/o Kinnbom, Ävkullen Helgerum i Gunnebo. Bolaget ska bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet. I styrelsen sitter Gun Rigmor Franziska Kinnbom och Per Gerhard Österlin.
HelpMi har bildats med adress Allégatan 156 i Visby. Företaget ska bedriva hushållsnära tjänster, grafisk och teknisk konsultverksamhet, webb- och domänsupport samt därmed förenlig verksamhet. Innehavare är Karl Eric Christer Holmgren Eskelin.
Lena´s Hälsa och Helhet har bildats med adress Bro Kvie 824 i Visby. Verksamheten består av massage och laserbehandlingar, försäljning av led- och muskelskydd för smärtlindring och försäljning av hud- och massageolja. Lena Anneli carina Widin är innehavare.
Tingstäde Taxi har bildats med adress Hejnumvägen 23 i Tingstäde. Företaget ska bedriva taxitraffik. Hans Thomas Christer Bergman är innehavare.