Lennart Lindgren refererar idag till de ambitiösa målsättningar som jämställdhetskonferensen i Malmö mynnat ut i. Dock har Nordiskt Forum med rätta fått utstå en del kritik.

På Nordiskt Forum talade Solveig Horne, jämställdhetsminister i den norska regeringen, som har hemvist i det högerextrema Fremskrittspartiet. Detta mötte, av förklarliga skäl, mycket kritik från flera deltagare som, utöver Hornes partihemvist, också pekade på flertalet av Hornes problematiska uttalanden.

Bland annat har Horne i en intervju med NRK 2011 hävdat att ”tjejer har också ett eget ansvar när det gäller våldtäkter, att inte hamna i de situationerna”.

I samma intervju fortsätter Horne med att våldtäkter i Norge ”beror till stor del på invandrade män med en medeltida kultur.”. Uttalanden som föga förvånande upprört många i sin osmaklighet. Det är inte Norges mest progressiva politiker vi har att göra med.

Utöver kritiken mot Hornes avslutningstal har forumet också kritiserats för att brista i inkluderingen av olika perspektiv. Om detta tvistas det.

Det är dock ett tecken i tiden att ett nordisk feministisk konferens samlar 20 000 engagerade. Ett glädjande tecken i tiden. Den kravlista som Lindgren rapporterar från mötet är en konkret, hoppfull och stark feminism - något vi verkligen inte kan få nog av dessa dagar, när högerextremister kraftsamlar över hela kontinenten.