I nästa månad är det meningen att den snart decennielånga rättsliga prövningen av Nordkalks planerade brott i Bunge ska gå in på nästa varv (det tredje) i och med att mark- och miljödomstolen på nytt tar upp frågan.

Under den senare delen av processen har det ju blivit tämligen uppenbart hur opinionsläget kan påverka även domstolar. Kanske är det därför som Nordkalk nu visar viss självkritik mot företagets eget agerande i samband med avverkningen i Ojnareskogen.

Kommunikationschef Eva Feldt berättade i går i Radio Gotland om hur hon ångrar att företaget hade så bråttom att komma igång med den avverkning som domstolarna i det läget hade gett klartecken för.

Kanske är det en tankegång som påverkats av PR-mässiga hänsyn.

Men det är ändå mer självprövande än något jag sett eller hört från konfliktens andra part, de rörelser och aktivister som trotsade både domstolsutslag och polisen i sina ansträngningar för att stoppa avverkningen och i förlängningen kalkbrytningen.

Ligger det något i Eva Feldts självkritik?

Jo, det gör det nog allt.

I dåvarande rättsliga läge hade visserligen Nordkalk rätt att börja med dessa förberedande arbeten som avverkningen av en del av.

Men samtidigt var den rättsliga prövningen inte helt avslutad (även om den verkade vara nästan över innan Högsta domstolens helomvändning) och det var uppenbart att motrörelsen mobiliserat och skaffat sig ett fast grepp om de sista halmstrån som återstod.

I detta läge hade Nordkalk möjligen lite tid att vinna genom att börja avverka i Ojnareskogen – men desto mer att förlora genom att bidra till att eskalera konflikten. Vem vet, kanske var det just scenerna i Ojnareskogen som bidrog till att Högsta domstolen fattade några för Nordkalk ovälkomna beslut. Nordkalk kan därmed ha bidragit till att iscensätta sitt eget nederlag.

Det misstaget tror jag inte att Nordkalk kommer att återupprätta under den rättsliga prövningens tredje varv. Inga förberedande arbeten för stenbrytning kommer att inledas innan den rättsliga prövningen är helt och hållet avgjord. Men vad händer om domslutet går Nordkalks väg? Kommer motståndarna överhuvudtaget att acceptera att den rättsliga prövningen går dem emot? I det läget finns det inget plötsligt domstolsingripande som kan fördröja en olöslig konflikt.