Man kan inte låta bli att fundera över vilken bild Jimmie Åkesson har av sitt eget parti. Om han inte förstod vidden av det beslut han och hans partiledning tog om nolltolerans för rasister, rättshaverister och andra ”arga män”. Kan han verkligen ha varit okunnig om att detta är själva kärnan i engagemanget bland hans fottrupper?

Det senaste avslöjandet är att SD ville att riksdagens utredningstjänst skulle gå igenom riksdagsledamöterna gällande deras härkomst och om någon har dubbla medborgarskap. Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson lämnade också en motion till riksdagen där de ville förbjuda personer med dubbelt medborgarskap att bli riksdagsledamöter.

Thoralf Alfsson förklarar på sin blogg syftet med den föreslagna ”utrensningen”: ”Ställ dig frågan om det är lämpligt att en person med ryskt medborgarskap och svenskt medborgarskap sitter i riksdagens försvarsutskott?”.

Är man från Ryssland är man självklart automatiskt ett hot mot Sverige. I alla fall i ett parti där ordet ”svenskfientlig” är ett relevant ord.

Nationalismen är Sverigedemokraternas grund och gemensamma nämnare. De beskriver ”mångkulturen” som roten till all världens ont medan nationalism ses som något vackert och upplyft.

Att det är just nationalismen som är orsak till många krig och konflikter i världen är man blind för. Kriget på Balkan beskrivs till exempel som ett ”bevis för att mångkulturen inte fungerar” och att inte alls ha med nationalism att göra... (Alfssons blogg).

Indelningen i vi och dom innebär att man inte är svensk ens om man är född i Sverige. Det förklarade Erik Almqvist för komikern Soran Ismail under järnrörsnatten, det förklarade Björn Söder när Loreen vann Eurovision (”Sverige?”) och det förklarar Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth genom sin motion.

Men det är inte bara SD centralt som vill dela in folk i vi och dom. Gotlands lokale sverigedemokrat håller på med ett alldeles eget arbete vid Gotlands tingsrätt.

Han beskriver i sin blogg sin ”nya hobby” som är att läsa alla domar rörande Klintehamn, samt ”lite om de dömdas bakgrund”. Detta för att ge en ”sann bild av hur det ligger till i Klinte med brottsligheten”.

Han studerar också alla domar på Gotland gällande vålds-, övergrepps- och hotbrott för alla under 30 år: ”avseende de dömdas härkomst: svenskar-utlänningar och då kommer jag att gå efter namnen” förklarar han.

En metod som i ett annat sammanhang skulle göra att han själv skulle betraktas som utlänning och därmed tillhöra de för SD så förhatliga ”dom”.

För svensk är enligt SD inte bara den som själv känner sig som svensk utan hen ska också ”anses vara svensk av andra”. Och enligt Hannes Müllers egen indelning är han i detta avseende alltså inte ens själv svensk.

Vad konstigt det blev nu då.