När biståndsorganisationer har arbetat i till exempel skolor, eller drivit politiskt påverkansarbete på andra sätt i Sverige så finansierades det tidigare ofta med myndigheten Sidas informationsbidrag. Sida har på regeringens uppdrag nu tagit fram nya regler för dessa.

Enligt skriftligt besked från Sida ska bidraget numer bara användas för att främja "information som ökar kunskapen om utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländerna". Man säger också att aktiviteter som bidrar till att ändra opinionen eller aktiviteter som uppmanar människor till ändra sitt handlande inte ska få stöd. Det betyder alltså att...


Man får: förklara att klimatförändringarna orsakar stora katastrofer i tredje världen.

Men inte: opinionsbilda för minskade utsläpp.


Man får:
uppmärksamma massvåldtäkter och andra människorättsbrott i Sudan eller Kongo.

Men inte: samtala om konflikternas orsaker, berätta hur företagen verkar för att hålla priserna på olja låga eller stävja handeln med blodsdiamanter.


Man får:
idka välgörenhet i Palestina.

Men inte: protestera mot hur blockaden mot landet påverkar människorna, föreslå vad EU kan göra eller bilda opinion om att biståndsprojekt inte ska förstöras av Israeliska bosättare.


Man får:
berätta om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Burma eller på Kuba.

Men inte: bidra till att fler blir engagerade i demokratiarbetet.


Man får:
informera om att svenskar åker på barnsexresor till Asien.

Men inte: samarbeta med resebyråer för att stoppa dessa människor från att fortsätta.


Det låter fullständigt absurt. Och ni kanske inte ens tror mig. Men faktum är att Sida har krävt att Ecpat, en organisation som arbetar mot barnsexturism, ska skriva om målen för sin informationsverksamhet. Så jag undrar Gunilla Carlsson, är detta verkligen din mening? Hur tänker ni i regeringen egentligen? Och vad är egentligen målet med den här reformen?

Det jag befarar är att moderaterna, med Gunilla Carlsson i spetsen, använder dessa märkliga formuleringar för att på sikt kunna välja vilken opinion det är som ska bildas. Helt enkelt att organisationer ska tillåtas att bilda opinion för frågor som går i linje med vad Moderaterna tycker, men hindras när de inte håller med. Den andra möjligheten är att målet är att helt lägga ner informationsanslagen. Båda scenarierna skrämmer mig.