Nästan hälften av Gotlands alla kulturpolitiker (38 procent) tycker att det kan finnas skäl för politiker att stoppa konstnärliga utställningar, föreställningar eller uttryck.
Det är så man vill stoppa ner hela kroppen under ett skämstäcke och inte komma fram förrän nån sagt att det var ett skämt eller missförstånd.
Det är SVT:s "Kulturnyheterna" som har frågat kulturpolitikerna i de fyra regioner som ska få ansvar för kulturbidragen, (kulturportföljen) om detta. Gotland sticker ut markant i resultatet av undersökningen och var huvudnummer i programmet i torsdags.
Av 13 tillfrågade ledamöter i kultur- och fritidsnämnden på Gotland svarar fem ja, fem nej, och tre vet inte om de anser att politiker ska vara konstrecensenter.
De exempel som de intervjuade politikerna, Inger Harlevi (m) och Dan Blomgren (s), tog upp var om konsten kan anses vara rasistisk, kränkande eller... pornografisk.
Man kan förstå hur de tänker, att skattepengar inte ska finansiera rasistiska budskap men hur många rastiska konstnärer finns det som får statliga eller kommunala bidrag? Och framför allt: är det politikerna som ska avgöra vad som är kränkande eller "pornografiskt"? Bevare oss för det.

Det är pinsamt att våra politiker i kultur- och fritidsnämnden avslöjar sådana okunskaper i svensk grundlag och sitt uppdrag. Det är mer än så, det är oacceptabelt.
Dan Blomgren uttryckte till och med sin förhoppning att politikerna ska få större möjligheter att påverka konsten nu när man får eget ansvar över hur det statliga kulturbidraget ska fördelas.
Inger Harlevi markerade först att konsten ska vara generös men gjorde klart att det finns tillfällen då politikerna absolut bör gå in och stoppa den. Om den är rasistisk.

Självklart får man som politiker ha en åsikt om vad som är bra och dålig konst och även yttra sig om den och delta i debatten. Men som folkvald politiker måste man veta vad man kan och inte kan blanda sig i med politiska beslut.
Om konsten ska genomgå en politisk bedömning innan den kommer kommunmedborgarna till del, vilket samhälle får vi då? Jag säger inte att de gotländska politikerna kommer att granska och godkänna all konst men det allvarliga är att de tycker att de har rätt och bör göra det när konsten, enligt dem, överskrider gränserna.
Deras gränser.
Med detta resonemang har de passerat gränsen för vad deras mandat innebär för länge sen.