Nyligen genomfördes European Social Forum (Europeiskt socialt forum) i Malmö. En regional gren av det världsvida sociala forum, World Social Forum, som första gången genomfördes i Porto Alegre i Brasilien 2001.
Idén hade då vuxit fram bland en mängd folkrörelser, gräsrotsrörelser och enskilda världen över som ett demokratiskt alternativ till det årliga World Economic Forum som hålls i Davos i Schweiz, där ledare för världens största företag och nationer möts.

Denna globala rättviserörelse
Det första mötet i Brasilien var startpunkten för en global rättviserörelse som vill diskutera alternativa utvecklingsvägar till den globalisering som är den gängse normen för de etablerade samhällsskikten. För makteliten, som det uttrycks.
Denna globala rättviserörelse har samlat allt större skaror. Det började något blygsamt 2001 med cirka 15 000 deltagare, men har sedan snabbt vuxit till dryga 100 000 deltagare vid de årliga mötena. I Bombay i Indien samlades 2004 hela 150 000. Aldrig har så många tillresta människor samlats för att diskutera hur världen kan förändras. Med det hoppfulla mottot "En annan värld är möjlig".
Upplägget är seminarier, debatter, åsiktstorg och kulturarrangemang. Partipolitiska arrangemang tillåts inte. Nya perspektiv och idéer diskuteras. Kunskapsproduktionen är imponerande. Det handlar helt enkelt om en av de största demokratirörelserna i världen. Den har också karaktär av en stor folklig fest, som stimulerar till fortsatt engagemang på hemmaplan. Kampen för en bättre värld skall också vara rolig och lustfylld, är tanken. Oket med de tunga problemen måste kastas av ibland.

Skatt på valutatransaktioner
2005 presenterades ett manifest i tolv punkter rörande ekonomi, fred och demokratifrågor, undertecknat av personer med hög trovärdighet. Bland annat krävdes en internationell Tobinskatt (skatt på valutatransaktioner), avskaffande av skatteparadis, samt åtgärder för rättvis handel.
Tobinskatten är uppkallad efter den amerikanske ekonomen James Tobin, som för övrigt fick nobelpriset i ekonomi 1981.
En skatt som skulle kunna frigöra pengar för exempelvis sociala förbättringar i utvecklingsländer. Den internationella organisationen Attac, som bildades med buller och bång för sju år sedan, har denna skatt som ett viktigt mål och tycks i övrigt omfamna mycket av det som World Economic Forum står för. En rörelse för rättvisa och demokrati. Idag är Attac överraskande osynliga i den offentliga debatten. Men enligt uppgift arbetar man nu med att få till stånd en allians med miljö- och fredsrörelsen. En god idé, att skapa fred mellan människor och fred med naturen, med sikte på en rättvis värld.
Det europeiska forum som genomförts i Malmö har haft ett stort utbud med 280 seminarier och 400 kulturaktiviteter. Hela 20 000 personer var på plats. Och ändå knappast fått något utrymme i riksmedia.
Det som synts har varit demonstrationer med vissa våldsamma inslag. Tyvärr drar de här stora sammankomsterna till sig en svans som kan vara svår att hantera, men som ger forum en orättvis image. Det är synd på ett så viktigt initiativ.

Starka folkliga protester
Ett intressant exempel på vad man kan åstadkomma är den massiva demonstration världen över mot Irakkriget som genomfördes 2003 i mer än 700 städer och med upp emot 15 miljoner människor. Ett initiativ som togs vid europeiskt forum i Florens.
Detta var en styrkedemonstration som borde upprepas tills en fredlig lösning i Irak har tvingats fram. Starka folkliga protester kan inte ens USA stå emot. Se hur det gick i Vietnamkriget.