Songlines är ett projekt som erbjuder unga ensamkommande i Sverige tillgång till musikaktiviteter, och också syftar till att integrera ensamkommande med olika musikinstitutioner, och andra ungdomar. Projektet är nationellt, och på Gotland startade det i januari i år och fortsätter i tre år framåt.

– Tanken är att möten och anknytning till olika aktiviteter kan skapa möjligheter inför arbetslivet eller som fritidsintresse, säger Julia Westberg, projektledare för Songlines på Gotland.

Hon berättar att de försöker skapa samarbeten med exempelvis olika studieförbund, Kulturskolan, Röda korset och Fenix ungkulturhus.

– Sedan ser vi var de unga kan lotsas in beroende på vad de är intresserade av. Att det finns mötesplatser är också viktigt, och min förhoppning är att Fenix kan bli en sådan, säger Julia Westberg.

Årets polarprisvinnare Sting skänkte i somras hela prissumman på cirka en miljon kronor till Songlines. I förra veckan fick Songlines även ta emot Framtidens musikpris, som delas ut till tre pristagare som får 20 000 kronor vardera. Motiveringen var bland annat att Songlines har "genom sitt nyskapande innovativa projekt skapat möjligheter för människor att mötas runt musik".

– Det är otroligt hedervärt, säger Julia Westberg.

Efter årsskiftet startar ett pilotprojekt där unga ska lära andra unga ensamkommande att spela olika instrument.

– Vi fungerar som en länk mellan unga och de musikaktiviteter som finns. Men projektet är av, med och för de unga så vi lyssnar in vad de vill göra och hjälper sedan till, berättar Julia Westberg.

Hon har nu startat en insamling av instrument som kommer att behövas bland annat till "unga lär unga"-projektet.

– Gitarrer är ett stort önskemål. Vi har även en kille som vill lära sig att spela fiol, men alla instrument är välkomna. Det skulle vara fantastiskt fint om folk vill bidra till att hjälpa ungdomarna att komma igång med musiken.

Julia Westberg anser att musiken kan vara ett sätt att kommunicera med, och också att det kan vara ett sätt att få pausa från vardagen.

– Kultur är något som många upplever som ett andningshål, och som utförare kan det vara ett sätt att glömma allt annat för en stund. Sedan är man inte lika bunden av orden i språket, och det bidrar till fina möten där vi kan lära av varandra, säger hon.