Den gångna helgen fick Film på Gotland ytterligare en anledning att fira. När kortfilmer från hela Sverige tävlade i Novemberfestivalen utsågs Hamze Osmans och Yahye Abdikadirs ”Belong” att representera Sverige vid ungdomsfilmfestivalen i Tromsö, Nordens största kortfilmsfestival. ”Belong” är gjord i ett EU-projekt som Ylva Liljeholm vid Film på Gotland ansvarar för.

– Gotland får nästan alltid pris vid festivalerna. Egentligen är vi som en liten Stockholmsförort, men när det gäller film har vi tagit på oss en mycket större kostym, säger hon.

Efter att ha arbetat tio år vid Film i Örebro kom Ylva Liljeholm till Gotland regionala filmcenter 2007. Vid Film på Gotland är arbetet med ­ungdomar prioriterat. Ylva Liljeholm har märkt hur ­deras inställning till film ändrats.

Artikelbild

| Hitresta. Att locka bolag att spela in film är en av uppgifterna. Här arbetar Astrid Junker och Rolf Lindström med en Maria Wern-film.

– Nu är alla vana att arbeta med rörlig bild. De kan tekniken och vet hur man redigerar, säger hon men påpekar samtidigt att ungdomarna oftast glömmer en viktig sak.

– Särskilt killar tror att det bara är att gå ut och köra. De kan göra snygga scener med drönare, men de glömmer ofta att man måste ha något att berätta. Det behövs ett manus innan man börjar, säger Ylva Liljeholm och berättar om en kille som ville följa upp sin två minuter långa kortfilm med att göra en långfilm.

Att berätta en historia är svårare än man kan tro. Att hjälpa ungdomarna i det arbetet är en av Film på Gotlands uppgifter, och resultatet har blivit en mängd filmer. Ylva Liljeholm tror att Film på Gotland på olika sätt stöttat minst 400 filmer av olika slag.

– Vi har inte så mycket pengar, men ibland kan vi ge bidrag åt någon som vill utveckla en manusidé. Andra gånger kan vi låna ut teknik, och vi har ett stort nätverk och kan föreslå bra personer när folk behöver hjälp.

Artikelbild

| Vinnare. ”Honungskakan” är en av flera gotländska filmer som haft framgångar.

Film på Gotland är ett av 19 regionala resurscentrum i landet. Alla kom igång ungefär samtidigt under 1990-talet, med Film i väst som förebild. 1995 skapades Kustateljén i Fårösund och 1997 startade Film på Gotland, öns regionala filmcentrum.

– Verksamheten är ganska lika i alla resurscentrum. Vi har en pedagogisk uppgift, vi ska stötta biografer och vi ska stödja produktion av kortfilm och dokumentärer, säger Ylva Liljeholm och tillägger:

Artikelbild

| I centrum. För tillfället är Sandra Fröberg verksamhetsledare vid Film på Gotland.

– Film på Gotland gjorde en stor insats när landsbygdsbiograferna digitaliserades. Hade de inte klarat den omställningen hade det varit slut med filmvisning på landsbygden.

Vid Film på Gotland delar fyra personer på två heltidstjänster. Förutom Ylva Liljeholm arbetar Sandra Fröberg som tillförordnad verksamhets­ledare, Ville Jegerhjelm ansvarar för filmkommission och arbetet med att utveckla appen Gotland film safari, Stina Gellerstedt är teknik­koordinator.

Artikelbild

| På väg. Ylva Liljeholm har varit med tio av de 20 år Film på Gotland firar. Mycket har hänt under åren som gått.

– Vi skulle behöva en heltidstjänst till för att hålla tempot uppe. Nya uppgifter läggs hela tiden till dem vi redan har, säger Ylva Liljeholm.

Framtiden är dock oklar. Som en pusselbit i ett treårigt projekt flyttade Film på Gotland 2014 till Fårösund för att ingå i det kluster i Kustateljén som fick namnet Gotlands filmcentrum & kulturhus. Nu är projektet avslutat. Medan Region Gotland organiserar om sin kulturavdelning och arbetar med att ta fram en ny filmstrategi längtar Film på Gotland tillbaka till Visby.

– Det har varit bra i Fårösund, men vi ska verka över hela ön och vara en mötesplats för filmintresserade. Då är det bättre att vi finns i Visby, tycker Ylva Liljeholm som ser det blivande kulturcentret i Kulturskolans gamla lokaler som en passande hemvist.