Vänsterpartiet på Gotland har skrivit en motion till Regionfullmäktige om att stärka demokratin i Regionen. De säger bland annat att:

”De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang.”

Det är anmärkningsvärt att man i insändaren antyder att verksamheten i kommunen inte skulle bedrivas enligt demokratiska principer.

Hur tänker V? Politik är att vilja och att formulera denna vilja i förslag som ytterst Regionfullmäktige beslutar om. Ytterst är det Riksdagen stiftar lagar och lagarna styr det vi medborgare ska efterleva. Under åtta år hade en framgångsrik moderatledd Alliansregering möjligheter att göra Sverige bättre genom reformer - lagstiftning - som förändrade förutsättningarna för Sverige och dess invånare.

På nationell nivå har vänsterpartiet skaffat sig större inflytande än deras valresultat egentligen ger dem. På Gotland ingår V i den styrande majoriteten – de har ingått i den styrande majoriteten i sju (7) år. Men skriver nu att de ser demokratin hotad – av juridiken?!

Jag ser det som mycket anmärkningsvärt att V inte tagit tag i de möjligheter som majoritetsrollen ger. Varför känner inte fler medarbetare inom Region Gotland att de kan påverka sitt arbete? Varför har gotlänningarna inte någon förtroende för Region Gotland eller känner att de har små möjligheter att påverka regionens verksamheter.

För är det inte så att V på Gotland haft 7 (sju) år på sig att skapa detta förtroende bland medborgarna. De har haft sju år på sig att skapar förtroende och arbetsglädje bland regionens anställda. De har haft sju år på sig att skapa ett tydligt ledarskap. Men, det har uppenbarligen inte lyckats. Istället skriver de som en del av majoriteten en motion om att stärka demokratin – i en kommun där de i allra högsta grad har och har haft möjligheten länge. Hur, finns det fortfarande inga svar på.

Det förefaller som att V – det eviga oppositionspartiet – inte fattat att de är just de som haft möjlighet att påverka och driva demokratiarbetet. Sju förlorade år. Gotland är värt ett annat ledarskap – som tydligare kan ta det ansvar majoritetsrollen innebär.