I veckan informerade försvarsmakten om krigsövningen Aurora , som drabbar Gotland nu i september. 3 000 soldater inklusive marinkårssoldater från USA invaderar ön från luft, hav och land. På publikfrågan om Sverige fått garantier för att inga kärnvapen införs svarade överste Peder Olsson att ”jag kan inte stå här och ge garantier”.

Nej just det, det är inte krigsmaktens uppgift att ge garantier, utan regeringens. Och där har försvarsminister Hultqvist börjat halta.

Bakgrunden är följande: FN har under sommaren framförhandlat en ”Konvention om kärnvapenförbud”. Sverige deltog i förhandlingarna och röstade tillsammans med 122 medlemsländer för denna. Kärnvapenländerna med USA i spetsen bojkottade förhandlingarna.

Vår utrikesminister Margot Wallström har fastslagit att konventionen är ”helt i linje med vår nedrustningspolitik som del av en bredare säkerhetspolitik”.

Nu återstår att regeringen undertecknar och riksdagen ratificerar konventionen.

Men. USA:s krigsminister James ” mad dog” Mattis har i ett hemligstämplat (men läckt) brev till sin kollega Peter Hultqvist skrivit att ett svenskt undertecknande skulle äventyra det militära samarbetet med USA.

Kärnvapen är en grundpelare enligt Natos strategidokument. Dialog, diplomati och arbete för fred säger Wallström och håller samma linje som Olof Palmes arbete för Östersjön som en kärnvapenfri zon.