Varje människa ska känna sig behövd, oavsett härkomst eller etnicitet. Det ligger i människans natur att bli en del av samhället vi lever i. Ett arbete är varje människas möjlighet till försörjning av sig själv och sin familj.

De senare åren har vi sett en inhuman och kravlös flyktingpolitik som inte är rättvis mot nyanlända medborgare.

Daltande med bidrag, konstgjorda jobb och gratis boende får ingen människa att känna sig behövd och respekterad. Ett arbete ger möjligheten till att få umgås med medborgare i vardaglig miljö, och man kan därigenom snabbare lära sig språket och våra grundläggande värderingar.

Vi måste ställa krav på att nyanlända lär sig svenska, bli införstådda med vårt fria demokratiska samhälle där kvinnor och män är jämställda och att acceptera våra lagar och regler.

Det bör klargöras att svensk religionsfrihet inte innebär att en man kan bestämma över en kvinnas klädsel eller vem en kvinna ska gifta sig med.

SD tror inte att antalet invandrare hotar vår välfärd och trygghet.

Det är ökningen av individer som inte har möjligheten, förmågan och viljan att assimilera sig och bli en del av vårt samhälle.

Vi ser även dom som tror att Sverige är en outtömlig resurs, samt saknar förståelse för att man bör göra sin plikt innan man kräver sin rätt.

Man propagerar för alla människors lika värde och ett mångkulturellt Sverige, där alla kan leva på bidrag.

Dom uppträder ofta aggressivt och kallar medborgare som inte delar deras åsikter för rasister. Vi i SD ser detta som ett hot mot vår demokrati, oliktänkande människor blir kvästa genom åsiktsdiskriminering och förtal.

Det är inte flyktingarnas fel att vi har ett segregerat Sverige med höjd kriminalitet i utanförskapsområden, det är våra politikers fel. Tyvärr är det inte bättre på Gotland.

Anvisningslagen gör att vi inte själva kan bestämma antalet flyktingar vi är kapabla att ta hand om.

Om Gotland påtvingas fler bidragstagande flyktingar leder det till utanförskap, ökad kriminalitet och höjd skatt för regionen.

Regeringen sänkte migrationsbudgeten med över 20 miljarder enligt deras budgetproposition 2018. De räknar kallt med att skattebetalarna får stå för integrationskostnaderna genom anvisningslagen och Robin Hood-skatten.