Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet värnar om god tillgång till sjukvård och omsorg för alla. Det blir tydligt även när vi nu fastlägger vår budget för 2018. Antalet äldre ökar de närmaste åren. Det krävs ett fortsatt förebyggande arbete för att förbättra äldres hälsa samt att det hela tiden utvecklas nya och bättre metoder. Det kommer också att kräva mer pengar till sjukvård och äldreomsorg. Socialnämnden får därför ytterligare 15 miljoner kronor 2018 för fler insatser till äldre. Bland annat tas ett nytt särskilt boende i Visby i drift med 60 platser.

En äldre befolkning och den medicinska utvecklingen ökar också resursbehovet hos sjukvården som får 35 miljoner för att bland annat möta detta. Pengarna ska användas för att finansiera nya läkemedel och behandlingsmetoder som innebär fantastiska möjligheter till god vård för gotlänningarna.

Akutmottagningens lokaler är i stort behov av ombyggnad och tillbyggnad eftersom det är problem med integritet för patienter, utrymmena är trånga och logistiken behöver förbättras. Anpassningar ska ske för ett bättre patientbemötande, en bättre arbetsmiljö och säkerhet på mottagningen. Även fler verksamheter som operation, intensivvård och röntgen är i behov av lokalförändringar framöver. Eftersom det är mer kostnadseffektivt och innebär mindre störningar för verksamheterna att göra flera anpassningar samtidigt, tar vi även höjd för dessa behov redan nu. På tre år avsätts 77 miljoner kronor för dessa investeringar. På så sätt värnar vi om patienter, medarbetare och regionens ekonomi på längre sikt.