Vi får ofta läsa om allt arbete som görs för att hantera en allt dyrare sjukvård med allt fler avancerade behandlingsmetoder.

Mer sällan lyfts hur bra den är och med vilken professionell omsorg den hjälper oss att ha koll på vår hälsa.

Nyligen var vi båda kallade till lasarettets mottagningar för undersökningar som är till för att kunna upptäcka och förebygga cancer.

Medan en av oss var kallad till Mödravården för gynekologisk cellprovtagning, var den andra kallad till Röntgenmottagningen för mammografi av brösten. Dessa undersökningar tar cirka fem minuter och är gratis att gå på.

Efter att en viss ålder uppnåtts kallar sjukvården alla kvinnor folkbokförda på Gotland till dessa undersökningar.

Vi vill därför ta chansen att förmedla till alla vilka fantastiska förmåner vi faktiskt har här på Gotland och hur fint den rödgröna majoriteten på Gotland och i regeringen satsat på att förebygga cancer genom att avskaffa avgiften för både cellprovtagning och mammografi.

Vi hoppas att alla gotländska kvinnor tar chansen och nyttjar de möjligheter som finns att förebygga cancer.

Det är en avgiftsfri förmån som finansieras via skatten.

När det diskuteras om sjukvårdens kostnader är det viktigt att också framhålla vad den sparar – i liv.