Gång, i synnerhet snabb sådan, är den kanske mest hälsosamma formen av motion. Det är ett mycket naturligt sätt att röra sig som samtidigt ger frisk luft.

Längs markerade promenadvägar på tätbefolkade ställen skulle man kunna sätta upp hållplatser för människor som vill gå tillsammans med främlingar så länge de är trevliga. Vid varje hållplats kan man vänta på fler medvandrare. På hållplatsen bör finnas en tidtabell, en karta över sträckningen, en siffra på hur fort man behöver gå och kanske en klocka som ger ifrån sig ett pling när det är dags att gå eller två pling för motsatt riktning. Lokaltrafiken kan ta hand om det hela.

För personer som vill gå lite långsammare har man Flanörlinjer. När konceptet slagit igenom ordentligt kan man ha temaavgångar som till exempel: ”Meningen med livet”, ”Flirtlinje”, ”Singellinje”, ”Familjelinje”, “Hundlinje”, ”Sportlinje”, “Tekniklinje”, ”Kulturlinje”, ”Företagslinje”, ”Världsförbättrarlinje”, ”Andlig linje” samt “Fransklinje” etcetera.

Gåtåg kostar inte användaren någonting och kräver ingen föranmälan, därför kan man motionera mer spontant och lustfyllt och man kan nå människor som vanligen inte motionerar. Gåtåg kan skapa broar mellan människor från alla olika samhällsskikt och åldrar, inte minst kan de förbättra integrationen och hjälpa nyanlända att träna svenska. Därför vore gåtåg hälsosamt för oss alla både som individer och som samhälle, både fysiskt och psykiskt.

Gåtåg har verkligen potential att sätta kommunen och Sverige på kartan.