Hur ska unga vilja och våga välja ett liv som företagare? Nyföretagandet bland gotlänningar mellan 18 och 25 år minskade rejält med 37 procent under 2016 jämfört med året före.

Att fler startar företag är livsviktigt för länet. Därför måste nu Gotlands riksdagsledamöter arbeta för att sänka trösklarna till småföretagslivet. Det har aldrig varit enklare att starta, driva och utveckla sitt företag. Allt fler sköter dagliga rutiner i mobilen och med e-handel kan man öka sin marknad utan stora investeringar.

I dag drömmer varannan svensk mellan 18 och 29 år om att starta företag, enligt en Sifoundersökning från hösten 2016.

Ändå väljer många bort eget företag. Det vanligaste skälet är rädsla för ekonomisk otrygghet vid exempelvis sjukdom.

Regeringens senaste förslag om nya sjukregler är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte – trygghetssystemen är fortfarande utformade för anställda, inte företagare. Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Att inte ta till vara ungas företagsdrömmar innebär många missade arbetstillfällen. Vi vill att länets riksdagsledamöter ska arbeta för tre viktiga förändringar:

1. Skapa en företagsform mellan enskild firma och aktiebolag. En företagsstart som inte går som planerat kan påverka privatekonomin under lång tid.

Samtidigt är kravet på 50 000 kronor i aktiekapital i privata aktiebolag ett hinder för många.

2. Det finns 100 000 företag som behöver snart nya ägare när de nuvarande går i pension. Ge Tillväxtverket i uppdrag att underlätta generationsväxlingen. Matcha seniora företagare med unga som kan driva deras välmående verksamheter vidare!

3. Förenkla för företagare att delta i offentliga upphandlingar. Marknaden är gigantisk, köparna stabila och konkurrensen svag. Andelen småföretagare som deltar i offentlig upphandling är fortfarande låg i Sverige.

Sveriges ekonomi är urstark just nu, och då är det lätt att glömma var de nya jobben skapas. Gotlands riksdagsledamöter behöver underlätta för alla unga som drömmer om småföretagslivet.