Borgerlig Samverkan på Gotland, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna, vill se ett Gotland som utvecklas. Vi vill se ett ekonomiskt välmående Gotland. Vi vill se ökad befolkning, låg arbetslöshet och fler besökare, även när konjunkturen blir sämre. Därför behövs ett nytt ledarskap på Gotland. Ett ledarskap som vågar se utmaningarna, ta långsiktiga beslut och ansvar.

Vi vill skapa en långsiktigt hållbar ekonomi - som inte bygger på att vi säljer bort fasta tillgångar till underpris. Vårt budgetförslag för 2018 redovisar plus 90 miljoner kronor. Det är en budget i linje med fullmäktiges direktiv och mål om 2 procent överskott. Det behövs för att långsiktigt säkra planeringen av regionens välfärdstjänster till gotlänningarna.

Vår budget för 2018 har tre huvudmål:

– Åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans. Vi är nu på toppen av högkonjunkturen och måste skapa budgetmarginaler!

– Åtgärder för att nå målet som attraktiv arbetsgivare. Storsatsning på konkurrenskraftiga löner och kompetensförsörjning.

– Fullfölja investeringar i vatten och avlopp för att bidra till byggnation och tillväxt.

Vi föreslår detta för att bidra till tillväxt och utveckling samt för att ha en samhällsservice av god kvalitét. Gotlänningarna ska känna trygghet i att bo och leva över hela ön. För att detta ska lyckas krävs ett politisk ledarskap som vi inte ser hos nuvarande rödgröna majoritet.

Vi känner en stor oro för den skönmålning som de rödgröna gör av Gotlands ekonomi. När vi synar majoritetens budget och räknar bort engångsintäkter så är resultatet ett stort minus. De rödgröna gör återigen misstaget att blåsa upp budgeten med engångspengar och återigen riskerar vi hamna i akuta sparsituationer. Så vill vi inte ha det!

Gotlänningarna måste kunna känna trygghet med den service regionen står för även om det just nu kräver effektiviseringar och ändrade arbetssätt. Demografin, med fler barn och fler äldre, ställer krav på ekonomisk omställning liksom att prognoserna framöver pekar mot minskad tillväxt i skatteintäkter. Detta blundar de rödgröna för.

Vi i Borgerlig samverkan blundar inte för att Regionen riskerar förbruka mer pengar än vad får in, igen. Vi anser att det är viktigt att var ärliga och samtidigt ta ansvar för framtiden. Vi har hela tiden från det att den ekonomiska krisgruppen tillsattes 2015 hävdat att det behövs en större omställning och besparing än vad de rödgröna vill se.