Det är ett högt tryck på hyreslägenheter i Visby och för några veckor sedan tog Gotlandshem det första spadtaget för 72 nya lägenheter i Sergeanten 5 på gamla A7-fältet.

Bostäderna är ett välkommet tillskott till kommunen.

Men allmännyttan skulle, med rätt förutsättningar, kunna göra ännu mer för att stödja Region Gotland att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

Enligt en statlig utredning är hyresrätten i dag cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätter och egnahem. Anledningen är de skatter som i dag belastar hyresrätten.

Därför vill vi se en skattereform som tar bort denna obalans. Med rättvisare skattevillkor blir Gotlandshem ett ännu starkare verktyg för att förbättra bostadsmarknaden.

Allmännyttans bransch- och intresseorganisation Sabo har tillsammans med de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tagit fram en skattereform för hyresrätten.

Reformens mest effektiva åtgärdsförslag är införandet av en låg moms på bostadshyror. Det skulle göra det möjligt för bostadsbolag att göra momsavdrag på bygg- och renoveringskostnader.

En sådan åtgärd skulle få fart på byggandet av bostäder till rimliga hyresnivåer, vilket vi är i stort behov av på Gotland.

Den andra delen i skattereformen är att slopa fastighetsavgiften på hyresbostäder eftersom de i dag är dubbelbeskattade.

Den tredje är att införa Rot-avdrag även för hyresrätten och den fjärde är skattefria underhållsfonder som gör det möjligt att avsätta pengar för framtida renoveringar.

Det senare skulle visserligen inte påverka de renoveringar som görs i dag men det skulle säkra möjligheterna att renovera det som nu byggs och därmed ge goda förutsättningar att i framtiden renovera till lägre hyreshöjningar så att fler har möjlighet att bo kvar.

Vi uppmanar därför politiker och beslutsfattare att se över de skatter som i dag belastar hyresrätten. Med rätt ekonomiska förutsättningar kan allmännyttan göra ännu mer för att säkra en god bostadsförsörjning på Gotland och i andra delar av landet.