Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Tanken är att behandlingen av personuppgifter inte får leda till otillåtna intrång i enskilda individers personliga integritet.

Agneta Runmarker, jurist vid myndigheten, säger att tvisten mellan målarnas fack och Colorelit påminner om en tvist som Datainspektionen utredde för tre år sedan. Då gällde det Byggnads hantering av personuppgifter.

- Den gången gick domstolen på vår linje och slog fast att integritetsintresset vägde tyngre, säger hon.

När anmälan från Colorelit kommer in bestämmer myndigheten först om man alls ska starta en utredning. Bara för att Byggnads förlorade i domstolen betyder det inte med automatik att även Målareförbundet skulle göra det vid en prövning.

- Det beror på hur avtalet ser ut. Att semesterkassan styrs av både facket och arbetsgivarorganisationen kan spela in, säger Agneta Runmarker.