Sverige har orimligt hög skatt på bensin och diesel. Sveriges skatteuttag på en liter bensin eller diesel är högre än hela försäljningspriset (inklusive eventuella skatter) i jätteekonomier som USA, Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och så vidare.
Ändå är Sverige befolkningsmässigt ett pytteland med utpräglad glesbygd. De orimligt höga skatterna motiverar riksdagen med miljöskäl, främst med den tveksamma och obevisade koldioxidteorin.
I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg två saker:
För det första - Sverige står totalt sett för 0.2 procent av de samlade mänskliga koldioxidutsläppen.
För det andra - Sveriges bilister betalar inte bara världens högsta koldioxidskatt utan också 1000 procent högre koldioxidskatt än alla andra svenska koldioxidutsläppskällor.
Miljönyttan av den svenska linjen är omätbar. Symbolvärdet är obefintligt.
Det ger bara onödiga extra kostnader åt svenska folket. Dessa förhållanden är naturligtvis orättvisa och orimliga.
En orimligt hög skatt på bensin och diesel drabbar värst låginkomsttagare, pensionärer, sjuka och personer med handikapp.
En höjd bensin/diesel-skatt påverkar bilåkandet mycket marginellt. De allra flesta resor som görs måste göras.
Den lilla minskning som idiothöga skatter leder till drabbar de allra mest utsatta grupperna.
Hur många gamla föräldrar och släktingar till låginkomsttagare har fått färre besök i sommar med ett bensinpris på 13 kronor. Därför måste bensin och dieselskatten omedelbart sänkas kraftigt!