Många som bor på den gotländska landsbygden har med rätta, genom landsbygdsupproret, reagerat mot försämrad service och välfärd. Vänsterpartiet anser att det inte räcker att protestera mot beslut tagna av våra gotländska politiker. Landsbygdsupproret bör rikta sig mot Sveriges regering som genom sin politik gör livet för gotlänningarna svårare.

I kristider med hög arbetslöshet väljer regeringen att inte öka de ekonomiska anslagen till kommunerna. Det gör att regionen får mindre pengar att använda till vår gemensamma välfärd. De kronor vi har till vården, skolan och omsorgen blir färre vilket innebär att det inte finns pengar till allt som borde göras.

Regeringen minskar, liksom förra året, anslaget till högskolan på Gotland. I år försvinner minst sex miljoner kronor som kunde ha använts till att utveckla högskoleutbildningen. I stället behöver högskolan nu minska sin verksamhet och säga upp personal.

Avtalet om färjeförbindelsen med fastlandet håller på att förhandlas om. Regeringen tycks inte vara villig att ge de pengar färjetrafiken behöver. Priset för det riskerar att bli sämre trafik, högre biljettpriser och fortsatta kraftigt växande transportkostnader för våra gotländska företag. Konsekvensen av försämrade konkurrensvillkor riskerar leda till färre företag på Gotland, en ökad arbetslöshet och än svårare för våra ungdomar att få jobb efter skolan.

Regeringen har genomfört en reform av gymnasieskolan. De menar att det med denna reform ska bli billigare att bedriva gymnasieskola. Cirka 30 miljoner kronor kommer att försvinna från vår gymnasieskola på Gotland. För en landsbygd och en ö som Gotland är det svårt att samarbeta med andra kommuner och vi behöver själva ha ett stort utbud av program och inriktningar. Det blir svårt om vi inte kan få regeringen att ändra sin politik och inte ta 30 miljoner från den gotländska gymnasieskolan.

En enig statlig utredning har föreslagit förändringar i skatteutjämningen mellan Sveriges kommuner. För Gotland skulle det innebära många miljoner extra i inkomster. Trots att det är regeringens egen utredning som kommit fram till detta tycks de inte vilja komma med ett förslag och Gotland riskerar därmed att gå miste om de miljoner vi rätteligen borde ha.

Vi uppmanar landsbygdsupproret att även ta med ovanstående i sitt arbete. Vi tror inte att man kommer att lyckas med att skapa bättre livsvillkor, vare sig på vår landsbygd eller i Visby, om man inte tar aktiv del i arbetet mot regeringens landsbygds- och gotlandsfientliga politik.

Vänsterpartiet menar att mer pengar behövs till vår välfärd. Regeringen har sänkt skatter på drygt 100 miljarder kronor, cirka två tredjedelar av detta har gått till höginkomsttagare. Höj skatten för dessa. Pengarna behövs bättre till vården, skolan, omsorgen och andra nödvändiga och gemensamma kostnader.