Tekniska nämnden gör alltså en kovändning när det gäller de omstridda parkeringsavgifterna i Visby innerstad. För en vecka sedan beslutade länsstyrelsen att kommunen inte hade rätt att ta ut parkeringsavgifter i den utformning som var.
Gotlands kommun sa att man tänkte fortsätta med parkeringsavgifter tills vidare och att man inte visste om man skulle överklaga länsstyrelsens beslut eller inte.
Nu vet man.

Oenig nämnd
För efter sammanträdet tekniska nämnden hade i går bestämde man sig för att slopa parkeringsavgifter hela året förutom under sommarmånaderna och att man tänker överklaga länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen.
- För oss handlar det bara om principen. Vi tycker att länsstyrelsen gick in och tog över vår uppgift, säger Bertil Klintbom, förvaltningschef på tekniska kontoret.
Men det var allt annat än en enig nämnd som tog beslutet. Beslutet innebar dessutom att ordförande Kjell Skalberg (C) i absolut sista stund gick emot sitt - och oppositionens förslag och istället gick på folkpartistens och vice nämndsordförande Jan Lindells förslag.
- Jag trodde att jag hade informerat honom om mitt förslag. Men Kjell Skalberg måste ha missförstått mig, förklarar sig Jan Lindell.

Körde över Skalberg
Kjell Skalberg hade tidigare arbetat fram ett förslag tillsammans med förvaltning som innebar att kommunen skulle fortsätta att ta ut avgifter, mellan tre och fem kronor. Men att man dessutom skulle ha en sjätte avgiftsbelagd zon under sommarmånaderna.
Men Kjell Skalberg ändrade sig alltså precis innan beslutet klubbades igenom.
Därmed står det klart att parkeringsavgifterna i Visby tas bort, förutom under juni, juli och augusti. Då kommer det att kosta mellan tre och fem kronor.
- Jag jublar inte åt att mitt förslag gick igenom. Men jag tror att det här kommer att bli bra. Jag vet att handlarna säger att deras intäkter minskat med 13 procent sedan parkeringsavgifterna infördes, säger Jan Lindell.
Tommy Gardell, (S), gick på Kjell Skalbergs förslag. Han jublar inte heller åt att det i stället var Jan Lindells förslag som vann.
- Jag tycker att Jan Lindell undergrävt sin ordförandes roll. Det här är ett stort slöseri med skattbetalarnas pengar och inger inget förtroende, säger han.

Räkna med kritik
För nu återstår mycket arbete med omskyltningar av parkeringsautomater och som dessutom ska betalas för, även under resten av året.
Och inte nog med det. Alla som har betalat 2 500 kronor för en så kallad boendeparkering måste få sina pengar tillbaka.
- Vi kan nog räkna med att få en del kritik även där, säger Bertil Klintbom som inte sticker under stol med vad han tycker om de nya riktlinjerna.

"En hel del jobb"
- Det kommer att bli en hel del jobb, och kostnader. Jag kan påpeka att jag tidigare sagt att jag tycker, och förvaltningen, att det gott kunde kosta 15 kronor att parkera på torget. Det står jag fast vid.
Kjell Skalberg, som valde att inte närvara vid gårdagens presskonferensen, hade dessutom stängt av sin telefon och gjort sig oanträffbar.