Med glädje läste jag i fredagens tidning att det återigen skall bli verksamhet i Burmeisterska huset som varit tillbommat några år. Huset är inte medeltida vilket felaktigt uppgavs. Det byggdes av den från Lybeck inflyttade köpmannen Hans Burmeister 1652-53. Han var en framgångsrik köpman som 1658 gifte sig med den inflytelserike rådmannen Jens Olufsen Lunds dotter Karin. I det nyuppförda huset vid Donners plats öppnades kramhandel och kontor, men huset var också familjens ståndsmässiga bostad.
Johan Bartsch även kallad Johan Målare, vilken utfört målningarna i det då nyuppförda landshövdingeresidenset fick i uppdrag att dekorera väggarna även i Hans Burmeisters hus. Dessa underbara fantasifulla barockmålningar finns bevarade.

Efter Hans Burmeisters död gick huset i arv fram till 1868 då skomakare Blomqvist förvärvade det. 1880 köptes huset av medicinalrådet G Bolling och 1895 av generalen G Björlin. 1905 var huset återigen till salu.
Den förmögne generalkonsuln Jean Jansson var spekulant med planer att montera ned huset och flytta det till Stockholm. Konstnärinnan Caroline Benedics Bruce insåg att Visby skulle förlora ett för sin tid värdefullt hus med unika målningar och tog initiativ till en insamling så Visby stad kunde förvärva huset och restaurera det.
Till en årlig hyra av 1 000 kronor blev Gotlands Turistförening hyresgäst. 16 juni 1906 kunde man öppna huset med turistbyrå och läsesal i nedervåningen och i övre våningen hade Gotlands Fornsal museum med möbler från tiden. I trädgården norr om huset öppnades en restaurang i Gotlands Turistförenings regi.

I nästan hundra år var Burmeisterska huset med turistbyrån något av symbolen för turismen på Gotland. Otaliga är dom vykort, souvenirer och bilder av huset som producerats genom åren. Själv hade jag den stora förmånen att vara föreståndare för turistbyrån under åren 1972 till och med 1976. Burmeisterska huset var en arbetsplats med fantastisk atmosfär och vi alla som arbetade där, både byråpersonal och guider var stolta över att få visa det vackra huset för turisterna.

Nu är Gotlands kommun ägare av huset. Restaurangen sedan några år såld till Payex som hyr ut den till ett stockholmsföretag vilket håller öppet från midsommar till första augusti. En månad och en vecka per år. I trädgården har man planterat PLASTPALMER som för att skyddas vintertid lindas in i svarta sopsäckar. Plastpalmer vid vårt vackra 1600 talshus!
Varför har vi inget skönhetsråd i världsarvsstaden Visby?