En trappa upp i Naturums lokaler vid prästgården i Vamlingbo möts besökarna av en annars ganska dold värld. Här finns skalbaggar och larver som är 20 gånger större än i verkligheten, och deras arbete på död ved åskådliggörs på ett sätt som passar alla åldrar.
"När ett träd dör blir det bokstavligen fullt av liv" står det på anslaget i entrén. Enligt föreståndaren Urban Westerlind finns det omkring 1 000 skalbaggar, och en hel del andra insekter, som är beroende av död ved
- Med den här utställningen vill vi visa vilket liv det är i ett dött träd medan det bryts ned, berättar Urban.

Fina mönster
Inte minst den lilla gnagutställningen är intressant. Fantastiska mönster har skapats i träet av gnagande kryp. Vissa inte så uppskattade, men bra att känna igen spåren av.
En sådan är husbocken. Den finns bara vild på Gotland, vilket betyder att den inte bara äter på våra hus utan även på död ved i naturen. På fastlandet lär den hålla sig till husen.

Världens minsta
I förstorade tvärsnitt av ved visas allt från insekt till ägg och larv. I kontrast till stora modeller, och fantastiska fotografier av några väl valda arter, finns en monter med världens minsta skalbagge.
"Ehnströms dvärgfjädervinge" visas där i naturlig storlek, som ett dammkorn med sina 0,3 millimeter.
Insektsexpert Bengt Ehnström upptäckte av en slump den minimala skalbaggen. Det var också han som invigde utställningen "Levande ved" på Naturum i fredags. Därefter hade Urban Wahlstedt, scenograf och dockspelare i tv-program som Mumindalen och Beppes godnattstund, insektsshow med de modeller han byggt till utställningen.
De tål att ta på, så fram till den 14 september kan besökare göra sin egen föreställning i skalbaggarnas värld. En spännande och spektakulär liten resa för både barn och vuxna.På en tv-skärm kan man dessutom i ytterligare någon vecka följa talgoxfamiljens liv i holken, innan de åtta ungarna flyger iväg.