"Tre Stockholmsskildrare i bild från förr - olika sätt att se på staden under loppet av 150 år"
Torsdagen den 26 oktober höll Björn Magnusson ett uppskattat föredrag i Gotlands Konstförenings regi. Han visade bilder och berättade om tre olika konstnärer - Elias Martin, Fritz von Dardel och Mamsell Josabeth Sjöberg.
Rubriken på Björn Magnussons föredrag fick drygt trettio personer att söka sig till Konstmuseet för att se och höra hur Stockholm har skildrats av de tre.
Björn startade med att visa bilder på de tre mycket olika målarna, men betonade deras gemensamma stora betydelse för vad vi vet om Stockholms topografi och folkliv från den gustavianska tiden och framåt.
Besökarna fick en väl avvägd inblick i de tre målarnas liv och de olika tekniker som användes.
Många fantastiska målningar visades och vid flera av dem uppstod en diskussion om de olika platserna i Stockholm, om de fanns kvar idag eller var man kunde placera in målarens utsiktsplats.
Elias Martin arbetade i alla tekniker, stora monumentala oljemålningar, finstämda akvareller eller gouacher och i ett flertal grafiska tekniker.
Fritz von Dardel föddes i Neuchatel i Schweiz, men kom till Sverige som ung. Han hade en stor talang för teckning och målning. Efter pensionering från sin officersbana tillkom de flesta av hans Stockholmsbilder, mest akvareller - ofta med motiv från officersmiljön, men även utanför hans egna sociala sammanhang.
Mamsell Josabeth Sjöberg kom från helt andra förhållanden. Uppvuxen och i hela sitt liv boende på Södermalm, var det livet i denna stadsdel hon skildrade på sitt naiva men charmiga sätt.
Applåderna visade åhörarnas uppskattning och många av dem ville gärna höra mera om andra målare, som kunde jämföras med dessa tre.
Carin Guterstam från Konstföreningen tackade Björn med en blomma.