Den sista tisdagseftermiddagen i oktober, for 20-talet seniordansare från PRO Visby till Tingsbrogårdens äldreboende för att där visa upp några av sina danser.
Många av de boende med en del anhöriga välkomnade dansarna till rummet där det skulle dansas.
In tågade man sedan parvis till en gånglåt.
Därefter ställde man upp par om par för att dansa.
Det praktiserades också sittdans, där de boende också fick delta, vilket de gjorde med glädje och mycket skratt.
När man dansat färdigt delade dansarna upp sig för att umgås och dricka kaffe med de boende på olika avdelningar. En del träffade gamla bekanta vilket var till en stor glädje.
Fram mot kvällningen togs det adjö och ett löfte om att återkomma lämnades till de boende.