Ett tjugotal medlemmar samlades 28/9 till höstens första medlemsmöte i Riggens kvarterslokal på Gråbo. Vår ordförande John-Sune hälsade alla välkomna och föredrog dagordningen som vi också fått på papper. Efter att ha redogjort för en del rapporter och annat som fanns på dagordningen så handlade mycket om föreningens framtid och vad vi ska hålla på med. Under tiden hade våra inbjudna underhållare "Sträng taget" anlänt så när vi kommit till dagordningens övriga frågor fanns det inga så mötet avslutades. De tre musikanterna hälsades välkomna och snart var de igång med stråkar och nyckelharpor som de verkligen kunde hantera. De växlade om med dragspel och gitarr som de behärskade lika förtjänstfullt. Så småningom blev det kaffe med dopp och när det var avklarat spelade "Sträng taget" en stund till. Klockan gick och till slut var den trevliga eftermiddagen till ända. John-Sune tackade musikanterna för underhållningen och de fick en stor applåd av de närvarande medlemmarna. Vi som var där kunde därefter dra oss hemåt var och en till sitt i det vackra och sköna höstvädret.