27 mer eller mindre solbruna medlemmar mötte upp i Slite Församlingshem den 16 september för att ta sig an höstens aktiviteter. Vi började med en tyst minut och ett tänt ljus för Bertil Fransson, mångårig medlem och tidigare ordförande.
Intresset för cirkelverksamheten visade sig vara stort och flera deltagarlistor fylldes med namn.Valberedningen har ett förslag klart vad beträffar nyval/omval, men vill gärna att vi ser över antalet uppdragstagare (="Funktionärer" i det gamla Medlemsregistret). Mötet avslutades med sedvanlig kaffestund och lotteri, och Nils läste egna dikter.