SPF Seniorerna Storsudret höll fredagen den 27 oktober månadsmöte i Vamlingbo bygdegård.
I ordföranden Margrethe Bernsen frånvaro utsågs sekreteraren Nils-Henrik Karlson till att leda dagens möte, han förklarade därefter mötet öppnat och hälsade de 20 närvarande medlemmar varmt välkomna. Maj månads mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna, därefter läste dagens ordförande upp ett mail från vår ordinarie ordförande där hon lämnade information från ordförandekonferensen i Västerhejde bygdegård den 13 november,samt om fattade beslut i distriktsstyrelsen, ang. utbildningar i distriktets regi. Styrelsen upplyste om att sommarens aktiviteter har bestått av; Grillmöte vid Grumpe, besök på Lantbruksmuseeiet i Havdhem samt uppstartsmöte på Pensionat Holmhällar. Förslag till Jultallrik i Näs bygdegård den 16/12 framlades. Beslut om detta samt eventuell subvention av kostnaden tas vid nästa månadsmöte den 24/11. Mats Björck påtalade vikten av att ha koll på sina mediciner, eftersom starka sådana lätt kan leda till risk för fall och förstärkta minnesproblem Nästa möte blir kl. 1330 den 24 nov. 2017 i Vamlingbo bygdegård . Öjagruppen har värdskapet.
Därefter tackade dagens ordföranden för visat intresse och avslutade mötet, varefter Hamragruppen bjöd på smörgåstårta och kaffe med kaka. Ett lotteri såldes och vinster från ett rikligt vinstbord drogs.