Pro Bunges Höstmöte öppnades av Ordförande Kent Svensson. Mötet innehöll förslag .till Verksamhetsplan,Ekonomi och Årsavgift som blev oförändrad för 2018,. Resten av mötet gick i Halloweens tecken, till kaffet fanns det spindelkakor och spökmuffins till medlemmarnas förtjusning. Ulf Hedberg spelade Taube, Demert och Vreeswijk både före och efter kaffet. Det såldes Pro skraplotter och ett lotteri med fina vinster som medlemmarna hade skänkt, Efter dragningen på lotteriet tackade Ordförande Kent Svensson för visat intresse och hälsade de närvarade välkomna nästa möte den 24/11 2017.