Gotlands spelmansförbund anordnade den 30 september den numer traditionella låtkursen i Björke församlingshem. Ledare var liksom tidigare år Maria Wernberg, riksspelman och suverän fiolpedagog. Normalt undervisar hon på Kulturskolan i Visby men till hösten ställer hon upp på spelmansförbundets folkmusikdag. I år samlade kursen ett drygt 10-tal spelmän .Några faktiskt tillresta från fastlandet, just för att spela för Maria. Vi fick tre låtar med oss hem för vidare bearbetning: Två gotländska polskor från Grodda resp. Hemse samt en polska från Marias hembygd i Ångermanland. Nöjda med huvudena fulla med de nya låtarna skildes vi efter en härlig dag i polsketakt.

Jan Lundqvist