Stora delar av Sverige har dött ut. I områden av Norrlands inland och ända ner till Dalsland så är samhällsservicen borta och det bor bara några äldre kvar. Sveriges befolkningsökning har skett i Stockholm och Malmö och Göteborg. Det är marknaden som styr den här utvecklingen. Banker och företagens huvudkontor och de rikaste kunderna finns koncentrerat i främst Stockholms innerstad. Och där de med makt och inflytande finns vill även andra företag vara. Men Norrland och Öland och Gotland är iskalla områden för den ekonomiska makten utom när det gäller att utnyttja naturresurser.
Har man då ett bra liv som nyinflyttad till Stockholm? Ja några få som har tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa sig en central och lagom stor bostad har det bra. Men de allra flesta har bara råd att köpa sig en liten lägenhet som ligger långt från jobbet vilket innebär resor på upp till 3 timmar per dag. I stora städer så är luften sämre. Och även om man fått ett bra jobb så är allt dyrt.
Förr så hade staten ett utvecklingsansvar för hela Sverige, nu så är det överlämnat till Regionerna som konkurrerar inbördes med varandra. Alla har också Visioner om fler invånare vilket är orealistiskt.
Vad kan göras för att hindra utvecklingen? Att flytta ut statliga jobb är bra. Särskilt jobb som kräver akademisk utbildning. Decentralisera utbildning. Satsa på besöksnäring och förlänga säsongen. Lokal upphandling av varor och tjänster ger arbetstillfällen. Att bevaka att utnyttjande av Naturresurser ger mycket tillbaka till orten och inte hamnar i utländska ägares plånböcker. I Norge så får kommunerna rejält betalt för vattenkraft och vindkraft. Norge har höga kommunbidrag men i Sverige får vi som bor ocentralt hög skatt och mindre service. Aktiva medborgare som protesterar mot försämringar gör nytta! Engagera sig politiskt.
Det bästa för både människa och samhällsekonomin och miljön är inte jättestora städer eller glesbygd utan nätverk av lagomstora samhällen. Som Hemse mfl....