På månadsmötet den 26 oktober med PRO Byggfacken, deltog Per Smitterberg och kåserade om gotländskt fågelliv. Många fantastiska bilder och ett stort kunnande gjorde att mötesdeltagarna följde bildspelet med stort intresse. Per avtackades med applåder och blommor. Efter fikapaus och aktuell information i föreningen så vidtog Byggfackens sångkör med några glada melodier, och dagen avslutades med lotteridragning på kaffebiljetterna och med en önskan om en trygg hemresa. Nästa månadsmöte är den 16 november, då föreningen fastställer budget och verksamhet för 2018.