PRO Byggfacken hade torsdagen den 21 september besök av biståndshandläggare Jennie Hövling som mycket informativt berättade om det som Region Gotland erbjuder, när man behöver ev hjälp vid sjukdom med mera. Det man kanske först tänker på är den hemtjänst som kan erbjudas. Det finns utöver regionen flera bolag som erbjuder hemtjänst. Stöd och hjälp erbjuds för att man ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och därför kan behoven variera från person till person. Det är i samråd med biståndshandläggaren det bestäms hur mycket hjälp man kan få i varje enskilt fall. En stor trygghet är det larm som finns där man kan kalla på hjälp dygnet runt om något akut händer, det så kallade trygghetslarmet. Regionen kan också ge hjälp med anhörigstöd, vilket kan vara en avlastning för den som ger stöd åt närstående. Allt detta kan man få mer information om hos Myndighetsavdelningen, Äldreenheten eller på Regionens hemsida.