Föreningsbrev

Nya ämbetsmän i ledningen för Sällskapet DBW

 Vid Sällskapet De Badande Wännernas januarisammankomst tillträdde nya ämbetsmän för 2013 på de ledande posterna i Sällskapet. Avgående ordföranden, Lars W Grönberg, överräckte ordförandeklubban till Hans af Petersens, som vid sin sida kommer att ha Göran Nygren som vice ordförande. Av övriga tre ämbetsmän är endast ceremonimästaren Dan Ahlqvist kvar från tidigare. Som ny sekreterare tillträdde Erik Clason och som ny skattmästare Jan Kristoferson.

Ordförandeskapet är på ett år och varje ordförande ges möjlighet att sätta sin egen prägel på detta, vilket har, sedan DBW bildades år 1814, hållit det anrika Sällskapet vitalt och dynamiskt i snart tvåhundra år. Av stadgarna framgår att Sällskapet har till ändamål att verka något nyttigt för det allmänna verka för bevarande av Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel samt stödja humanitär och kulturell verksamhet och främja ett sunt friluftsliv.

Sällskapet är måhända mest känt för DBWs Botaniska trädgård i Visby som ägs av Sällskapet och drivs tillsammans med Region Gotland. Vidare äger och förvaltar Sällskapet DBW naturområdet Åsbergska hagen mellan Gustavsvik och Snäck. Sällskapet delar även ut bidrag till kulturella aktiviteter och från en särskild stiftelse även för vetenskaplig forskning. Mer om DBW finns att läsa på Sällskapets hemsida www.dbw1814.se.


/Erik Clason
2013 års ämbetsmän i DBW Foto Björn Magnusson


 

Stånga-Burs PRO

 Fred. 14 Nov.


Blåljus - senaste nytt om brott och olyckor


 

Hitta allt om GotlandMånadens bild

FRÅGAN

Vilken är din favorithögtid?

Jul
Midsommar
Påsk
Nyår
Annan

 

Alltid aktuell webb-tvLokala nyheter i mobilen: mobil.helagotland.se

 

 

GT-klotet 2014Tipsa oss! tips@helagotland.se 0498-202460

Om tipsfunktionen>>


Läsa dagens tidning? Klicka nedan!


Gotlands Allehanda som e-tidning

Gotlands Tidningar som e-tidning
Charter
LMS
Hotel

 

Länk till gotland.net


Webbkameror

Länk till Gotlands Medias läsarpanel
Tyck till om det redaktionella innehållet och om annonser i GA, GT och på helagotland.se


Idag serveras: