Begravningsgudstjänst för Yvonne Larsson hölls i Roma kyrka fredagen den 15 september. Kantor var Jan-Erik Ahlström och han spelade som inledningsmusik Tomaso Albinonis "Adagio" varefter psalm 769 "Gud, i dina händer vilar jag i tro" sjöngs gemensamt. Stefan Larsson sjöng "Som en bro över mörka vatten" med text av Åke Arenhill och musik av Paul Simon. Officiant var Janne Manni och han utgick från ett personligt griftetal som handlade om att man lever livet efter sina egna förutsättningar följt av bön, överlåtelsen och bibelläsning. Psalm 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" sjöngs gemensamt varefter Stefan sjöng "Där rosor aldrig dör" med text av Donald Bergagård och musik av James C. Miller, Jack och Elsie Osborn följt av begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen. Gemensamt sjöngs Psalm 791 "Du vet väl om att du är värdefull" och därefter sjöng Stefan "Där gullvivan blommar" med text av Pugh Rogefeldt och musik av Mikael Rickfors, varav denna och även dem tidigare sångerna ackompanjerade han sig själv på gitarr. Som utgångsmusik spelade kantorn Oskar Lindbergs "Gammal fäbodpsalm" under vilken kistan bars ut för gravsättning. Vid graven sjöngs gemensamt psalm 297:1-2 "Härlig är jorden" under vilken dem närmaste släppte upp fyra ballonghjärtan mot slutet av psalmen. Den efterföljande minnesstunden hölls i Svenskbygården. Där läste officianten upp minnesgåvorna som hade överlämnats till Cancerfonden från bland andra boende, personal och arbetskamraterna i Slite, till RBU Gotland och till Cancerhjälpen.